KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Proeftuin voorkoming dyslexie

Zwolle – Gemeente en schoolbesturen werken aan versterking van preventie en ondersteuning bij dyslexie in
het onderwijs waardoor onnodig beroep op dyslexiezorg wordt voorkomen. Ze doen dit in een proeftuin gedurende schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. Dat blijkt uit een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Poortwachter

Er is een poortwachter aangesteld. Deze houdt zich nu bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de proeftuin en met advies aan ondersteuningsteams op de scholen bij vragen over aanmeldingen voor diagnostiek of behandeling voor dyslexie. Vanaf de start van de proeftuin zal de poortwachter voorlopig voor een periode van 1 november 2022 tot en met 1 juni 2024 de beoordeling van alle aangemelde dossiers uitvoeren. Op deze wijze krijgt de gemeente scherp zicht op de verwijzingen vanuit basisscholen voor diagnostiek en behandeling. Ook kan ze scholen daardoor gericht ondersteunen bij het versterken van preventie en ondersteuning bij dyslexie op school.

De projectleider heeft op 8 juni jongstleden gesproken met de aanbieders van dyslexiezorg over de invulling van hun adviesrol in de proeftuin. De aanbieders hebben op 9 juni het plan van aanpak proeftuin ontvangen. Op 29 juni 2022 is met de zorgaanbieders afgesproken om medewerkers aan te wijzen, die op inhoud worden betrokken. Na de zomer vakantie wordt de uitvoering van de adviesrol verder met de zorgaanbieders besproken. Hiermee geeft het college uitvoering aan de motie ‘Dyslexie, een grote zorg’, van Swollwacht, ChristenUnie, D66 en PvdA.

Besluit volgt

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over uitvoering van de motie van de Tweede Kamer om
dyslexiezorg over te dragen van gemeenten naar samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een
besluit wordt in de loop van dit jaar verwacht.

Ondersteuning bij dyslexie is onderdeel van een breder thema: het leren lezen. Dit thema bestrijkt voor de meesten van ons een periode van 0 tot 18 jaar en is voor een enkeling een levenslang thema. Om tot succes te komen is een andere (keten)aanpak nodig waarin kinderen, ouders, verzorgers, kinderopvang, voor- en na schoolse activiteiten, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, zorgaanbieders en gemeente een rol hebben. Doel van de keten is om het kind zo goed en snel mogelijk op het gewenste leesniveau te krijgen. Het zou goed zijn om op dit thema kennis en expertise te organiseren, een lerende gemeenschap. Nu zijn er tal van lopende projecten die dit thema raken, waaronder aanpak laaggeletterdheid, Onderwijs Kansen Beleid en Alle Zwolse Kinderen lezen. Het college wil de samenhang van deze projecten versterken.

Dit laat overigens onverlet dat het college vanwege het belang van een goede aansluiting tussen onderwijsondersteuning bij dyslexie en inzet van een dyslexiespecialist bij Ernstige Dyslexie (ED) ook onafhankelijke specialistische  expertise heeft betrokken bij de projectgroep om los te komen van belangen en verantwoordelijkheden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button