Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleZwolle-Zuid

Populieren sneuvelen bij IJsselcentrale

Zwolle – Het rijtje populieren aan de zuidzijde van de voormalige IJsselcentrale wordt binnenkort gekapt.

Aan de zuidzijde van de inlaathaven, de oude materiaalhaven, staat een rij populieren. De afgelopen jaren zijn een aantal van deze populieren omgewaaid. Deze bomen bleken ernstig rot te zijn. Ook uit andere bomen zijn inmiddels takken gevallen. Al in maart is door een boomchirug vastgesteld dat de gehele rij populieren zich in de aftakelingsfase bevindt en ernstige gebreken vertoont.

Hierbij werd ook aangegeven dat de bomen een direct gevaar kunnen vormen voor wandelaars. In overleg met de gemeente is daarom besloten dat de bomen gekapt moeten worden. In verband met het broedseizoen van vogels kon dit niet in het voorjaar. Er zijn daarom waarschuwingsborden geplaatst. In de komende periode worden daarom deze opulieren gekapt.

Door het geplande dijkversterkingsproject, van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, is herbeplanting in op dit moment niet aan de orde. De landschappelijke inrichting zal onderdeel uitmaken van het herontwikkelingstraject van het gehele terrein van Centrale Harculo.

Gerelateerde artikelen

Back to top button