Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Politiek- Groen Links en Christenunie : Een fijn Oud & Nieuw voor iedereen- zonder vuurwerkoverlast

Dit is een bericht van Groen Links Zwolle


De Zwolse fracties van GroenLinks en de ChristenUnie zijn blij dat er wat met eerdere overlastmeldingen rond vuurwerk, zoals ook op het meldpunt van GroenLinks, wordt gedaan. Dit blijkt uit de informatienota over een gewijzigd vuurwerkbesluit. (maandag 8 december ingekomen stuk gemeenteraad). Dat laten de fracties in een gezamenlijk persbericht weten.

Naar aanleiding van deze informatienota willen de fracties graag een gesprek in de stad over vuurwerk op gang brengen. Doel van zo’n gesprek zou moeten zijn te bevorderen dat de decembermaand voor iedereen, zowel mens als dier, een feestmaand is/wordt.

Nieuwe landelijke regels maken het mogelijk dat elke gemeente zelf keuzes maakt over waar en hoe er vuurwerk mag worden afgestoken. Wij zien het plezier van gezamenlijk vuurwerk afsteken rond oud en nieuw. Daar waar dit nu niet gebeurt, hetzij door illegaal vuurwerk, hetzij door de verkeerde tijden of locaties, moet extra worden gehandhaafd.
Graag zouden we het komende jaar in elke wijk een gesprek op gang brengen tussen burgers, ondernemers, politie, gemeente, jongerenwerk en andere betrokkenen. Onderwerp van gesprek is welke plekken geschikt en welke plekken minder geschikt zijn om vuurwerk af te steken. Begin 2015 zullen we, onder andere ook naar aanleiding van de Zwolse gegevens over de jaarwisseling 2014/2015, in de raad hierover een debat aanvragen.

We gaan er vanuit dat er Zwolse oplossingen gevonden worden die de feestvreugde verhogen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button