Natuur & DuurzaamNieuws in beeldNieuws uit ZwolleVoorpagina

Plannen voor voetveer uiterwaardengebied Zwolle Zuid

Zwolle – Er zijn plannen voor een voetveer in de uiterwaarden bij Zwolle Zuid. Het gaat om een zelfbedienings-voetveer waarmee wandelaars de nieuwe nevengeul van de IJssel kunnen oversteken. Met dit pontje, ter hoogte van de Hanzeboog, wordt een nieuw deel van dit gebied toegankelijk voor voetgangers.

Het uiterwaardengebied de Schellerwaard kent sinds kort een struinroute die loopt vanaf het Kleine Veer tot aan de Hanzeboog. Maar daar houdt het voor de wandelaars op. De nieuwe meestromende nevengeul, die is gegraven voor het project Ruimte voor de Rivier, blokkeert de verdere doorgang. Maar met het nieuwe voetveer kunnen wandelaars straks aan de andere kant van het gebied komen waardoor een rondwandeling van 4,5 kilometer mogelijk wordt door de uiterwaard en over de dijk.

Gebied huidige struinpad tussen veerpont Kleine Veer en de Hanzeboog – Foto’s © Peter Denekamp

Telefonisch oproepbaar

Het is de bedoeling dat het voetveer wordt uitgevoerd als een zonne-energie aangedreven kabelpontje dat telefonisch oproepbaar is. Zijn er geen wandelaars, dan stuurt het pontje zich automatisch naar het midden van de geul. De gemeente spreekt over een ‘robuust model’ veerpont in verband met de veiligheid.

Wandelaars kunnen straks gebruik maken van het veer tussen eind april en eind oktober (tegelijk met de openingstijden van het Kleine Veer). In het winterhalfjaar wordt het voetveer verwijderd in verband met de dan verhoogde kans op overstroming van de uiterwaard.

Zelfbedieningspontje op zonne-energie bij Ganzendiep op Kampereiland, mei 2018 – Foto’s © Peter Denekamp

Nieuw struinpad

Het is de bedoeling dat er vanaf het pontje een nieuw struinpad wordt aangelegd dat loopt langs het water van de nevengeul en overgaat in een wandeling over de dijk. Het bestaande- en het nieuwe deel van het struinpad wordt bewegwijzerd en regelmatig bemaaid door natuurwerkgroep A Rocha. Door deze vaste gemaaide route wil de gemeente voorkomen dat wandelaars gaan zwerven en de natuur verstoren. Onlangs zijn hier nog sporen van otters ontdekt. En ook zeldzame vogels als paapjes, kneu’s, gele kwikstaart en vele watervogelsoorten waaronder de  casarca en de zwarte stern worden hier regelmatig gespot. De organisatie ‘Uw Stadsboer’ laat in het gebied runderen grazen.

Drie keer water zichtbaar: De middelste is de meestromende nevengeul en de achterste is de IJssel – Foto: © Peter Denekamp
Het nieuwe struinpad loopt straks over de oranje lijn. De gele route is wel onderzocht maar niet mogelijk in verband met natuurbescherming. Eerst zouden 2 pontjes worden aangelegd. Uiteindelijk is voor de realisatie van 1 gekozen.

Voorjaar 2019

Voor de aankoop, aanleg, onderhoud en het beheer krijgt de gemeente Zwolle eenmalig een bedrag van Rijkswaterstaat. De gemeenteraad wordt op 9 november gevraagd in te stemmen met de uitvoering van het plan. Naar verwachting kunnen de eerste wandelaars in het voorjaar van 2019 gebruik gaan maken van het nieuwe veer.

Het nieuwe struinpad is een rondwandeling van 4,5 kilometer door de uiterwaard en over de aangrenzende dijk. Een groot deel van de wandeling voert langs de IJsseloever. Er zijn weinig plaatsen waar wandelaars een flink stuk langs de rivier kunnen lopen. Hiermee is een prachtige natuurbeleving in de stadsrand mogelijk. Het pad vormt ook onderdeel van de lange afstandswandelroute langs de IJssel en is toeristisch van belang (beleving van het IJssellandschap / Voermanlandschap). Het pad sluit op diverse plaatsen aan op andere routes.
Back to top button