Nieuws uit ZwolleVoorpaginaWonen
Trending

Plannen voor 2.900 nieuwe woningen in Spoorzone Zwolle

Gemeente vraagt rijk om portemonnee te trekken

Zwolle – De gemeente wil 2.900 woningen bouwen in de Spoorzone, het gebied aan de zuidkant van het station. Hiervoor is extra geld nodig. Het extra geld gaat ze aanvragen bij de Rijksoverheid. In het gebied van de Lurelui West heeft het college plannen voor ruim 1.000 woningen, in de andere gebieden varieert het van 200 tot 656 woningen. Het college vraagt het Rijk om 50 procent bij te dragen in de investeringskosten.

Volgens het college ontwikkelt Zwolle zich snel en heeft de stad de komende decennia een grote woningbouwopgave: ”We willen dat de stad voor iedereen bereikbaar blijft. De stad heeft ruim 10.000 woningen nodig tot 2030.” De ontwikkeling van de Spoorzone is volgens het college een uitgelezen kans om de woningbouw in Zwolle te versnellen: ”Een substantiële bijdrage van het rijk maakt het mogelijk om te versnellen en in de komende 10 jaar 2.900 (betaalbare) woningen te bouwen in een kwalitatief hoogwaardig leef- en woonmilieu. Dat draagt bij aan het bereikbaar houden van Zwolle als woonstad voor alle mensen.” De vorige keer werd het voorstel afgeketst, nu is de kans groter dat het wel wordt aangenomen, omdat er nu de Woondeal is. De woondeals bestaan uit meerdere onderdelen met eigen afspraken. Een hiervan is de aanpak van knelpunten bij de versnelling van de woningbouw. Hieronder vallen een aantal concrete versnellingslocaties die bijdragen aan de bouwopgave in de regio.

kattegat
Foto: RTV Focus

Betaalbare woningen

Het plan voldoet aan het Zwolse woonbeleid, er komen dan ook 30 procent goedkope, 40 procent middeldure en 30 procent dure woningen. Bijna 70 procent van de woningen is dan ook betaalbaar, volgens de definitie van het ministerie. Geen bijdrage van het Rijk heeft volgens het college invloed op het bouwen van de woningen: ”Het bouwtempo zal lager liggen, waardoor er minder woningen komen in de komende 10 jaar.”

Toegankelijk voor iedereen

Het gebied is volgens het college nog niet geschikt voor de woningplannen; zo is de Koggetunnel nog een struikelblok, dit in combinatie met de herinrichting van de Veerallee die nodig is om aan die kant van het gebied een goed woon- en leefmilieu te maken dat toegankelijk is voor iedereen: ”Er zijn investeringen nodig om het gebied klimaatbestendig her in te richten zoals het Koggepark, de verbetering van het hoofdwatersysteem en door het hoofdrioleringssysteem aan te passen.”, zegt het college.

Foto: RTV Focus

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button