Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Plagwerkzaamheden voor riet in Vreugderijkerwaard Zwolle

In natuurgebied Vreugderijkerwaard is deze maand hard gewerkt voor de rietvogels.

Riet voor vogels

Natuurmonumenten heeft in samenwerking met Arcadis plagwerkzaamheden uitgevoerd in de Vreugderijkerwaard. “Hierdoor krijgt het riet weer de kans om te groeien. In dit riet broeden vogels als de rietzanger en blauwborst. En misschien komt de zeldzame porseleinhoen of roerdomp terug”, legt boswachter Norbert Kwint uit.

Verdroging voorkomen

De maatregelen zijn compensatie voor de verdieping van het zomerbed van de IJssel dat in opdracht van Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Door die verdieping komt de waterstand in de Vreugderijkerwaard lager te staan. Kwint: “Om te voorkomen dat het rietland verdroogt, hebben we nu geplagd. Hierdoor staat het riet weer met de voeten in het water en dat heeft het nodig om goed te kunnen groeien.” De verdieping van het zomerbed is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier

Gerelateerde artikelen

Back to top button