Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Pivot zorgverlener vandaag onder de loep

Maandagavond 12 januari stelde de PVDA Zwolle vragen aan het college van B&W over zorgverlener Pivot. In een tv uitzending  van ‘Onopgeloste Zaken’ wordt gesproken over mogelijke fraude met PGB bij deze zorgverlener. Er zou sprake zijn van het vervalsen van handtekeningen van cliënten en het factureren van zorg die niet geleverd wordt.

Op de vraag wat het zorgkantoor Achmea op dit moment doet om te voorkomen dat inwoners van Zwolle dergelijke rekeningen van Pivot krijgen en zo in grote financiële problemen komen, antwoordde wethouder Vedelaar (zorg) dat er die dag een ambtelijk overleg was geweest met Achmea. ‘Het gesprek ging over een breder onderzoek dat op dit moment naar de organisatie gedaan wordt. We hebben met Achmea afgesproken dat we als gemeente op de hoogte worden gehouden.’

Diezelfde middag heeft het zorgkantoor Achmea ook een brief geschreven aan de gemeente Zwolle waarin antwoord wordt gegeven op de vragen vanuit de raad. Vedelaar zegt over de brief het volgende : ‘De info die Achmea ons heeft gestuurd gaat  veel verder en geeft ons als college ook handvatten om deze zorg niet bij deze partij in te kopen. Daarbij wil ik nog wel heel graag morgen opnieuw overleg met Achmea om te staven waar de uitspraken op gebaseerd zijn. Betreft het een unieke situatie of is er een bredere grondslag voor om dergelijke uitspraken te doen.’

De gemeente Zwolle heeft geen Zorg in Natura contract met Pivot. Wel is er een basisovereenkomst getekend door de gemeente Zwolle met Pivot op basis waarvan deze zorgorganisatie aanbieder kan zijn van individuele begeleiding en beschermd wonen.

Per 1 januari 2015 lopen alle PGB betalingen via de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Iedere maand  moet een PGB budgethouder goedkeuring geven over de uitgaven die door de zorgverlener worden gedaan. Met deze maatregel is het niet langer meer mogelijk dat een zorgverlener zelf het budgetbeheer van de PGB in handen heeft. Dit levert veel directere controle op de uitgaven op.

Het gesprek met Achmea en de brief van dit zorgkantoor zijn voor Wethouder Vedelaar reden om te kijken of er reden is de zorgaanvragers (PGB houders)  er op te wijzen niet langer in zee te gaan met deze zorgaanbieder dan wel het raamcontract met de aanbieder Pivot stop te zetten. Om tot een goed besluit te komen gaat Vedelaar vandaag wederom in gesprek met Achmea om zo zorgvuldig mogelijk dit mogelijke besluit te kunnen nemen.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button