Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaWonenZorg & Welzijn

Overlast begeleid wonen Geert Grotestraat blijkt structureel

Zwolle – De gemeente Zwolle neemt samen met de politie en zorgaanbieders Leger des Heils, PerspectieV, Humanitas DMH en Philadelphia, maatregelen om de structurele overlast van het begeleid wonen aan de Geert Grotestraat te verminderen. meldt wethouder Dorrit de Jong aan de gemeenteraad.

Tijdelijk wonen

De appartementen zijn beschikbaar voor onder andere mensen met een hulpvraag vanuit de Wlz, Wmo en FZ (forensische zorg) die ondersteuning nodig hebben bij de stap naar zelfstandig wonen. Dit complex is bedoeld als doorstroomvoorziening. Men kan hier tijdelijk wonen in kleine appartementen, met gedeelde gezamenlijke woonruimten voor ontmoeting en training. Er is professionele begeleiding, maar ook inzet van zogenaamde gangoudsten, voor informele ondersteuning. Een klein deel van deze studio’s (12 plekken) is bedoeld voor bewoners zonder ondersteuningsvragen.

Meldingen

Eind december jl. bereikten het College signalen over overlast en zorgen over de bereikbaarheid van de zorgaanbieders, met name buiten de kantooruren. Uit overleg met de politie is gebleken dat er vanaf juni jl. meerdere meldingen te koppelen zijn aan de Geert Grootestraat. Tot en met november jl. is het aantal meldingen gestegen. Niet alleen de omvang, maar ook de aard van de meldingen nam toe. De politie bevestigt dat de meldingen vanaf december afnemen.

De meldingen zijn zorgwekkend en hebben invloed op het gevoel van veiligheid. Dit was aanleiding voor de gemeente om in februari van dit jaar erover in gesprek te gaan. De zwaarte van de zorgvraag is niet van invloed op de overlast. Wel heeft de gemeente ervoor gezorgd dat er een gemêleerde groep is komen te wonen in het complex.

Verbeteracties

De betrokken zorgaanbieders hebben aangegeven vanaf december een aantal verbeteracties te hebben ingezet. Deze aanbieders hadden zelf ook geconstateerd dat de meldingen van overlast toenamen.

Concrete verbeteracties zijn enerzijds reactief (o.a. camera toezicht, al heeft dit ook een preventieve werking), maar ook preventief (o.a. meer verbinding tussen de intakers en de stuurgroep van het woon-zorg complex, maar ook meer verbinding tussen de begeleiders van de betrokken zorgaanbieders). Daarnaast zijn afspraken gemaakt over dagelijks toezicht (door de zorgaanbieders) en meer verbinding met de wijkagent.

Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, neemt het aantal meldingen van overlast bij
de politie over de eerste maanden van 2022 duidelijk af. Er zijn kortere lijnen afgesproken met de
politie en een nieuw evaluatief moment samen met de politie, zorgaanbieders en gemeente.

Gerelateerde artikelen

Back to top button