Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Organisaties gaan samen schulden vroegtijdig te lijf

Gemeente werkt samen met Zilveren Kruis, Vitens, woningcorporaties, energiebedrijven en BKR

Zwolle – De gemeente Zwolle wil mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk kunnen helpen. Daarom hebben de gemeente Zwolle en het Sociaal wijkteam de handen ineen geslagen met Zilveren Kruis, Openbaar Belang, deltaWonen, SWZ, drinkwaterbedrijf Vitens, Essent, energiedirect.nl, Nuon, Eneco, Oxxio, WoonEnergie en Stichting BKR. Samen gaan ze afspraken maken om vroegsignalering van betalingsproblemen mogelijk te maken.

Inwoners die een betalingsprobleem hebben bij minimaal twee van de genoemde bedrijven zoals de energiebedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraar en drinkwaterbedrijf, worden door het Sociaal wijkteam benaderd. Zij krijgen ondersteuning aangeboden bij het op orde brengen van hun geldzaken.
Betalingsregeling en inkomensondersteuning

Voor wie dat wil, maakt het Sociaal wijkteam een afspraak voor een gesprek. Samen wordt bekeken wat de inwoner nodig heeft om meer grip te krijgen op zijn inkomsten en uitgaven. Mogelijk dat de inwoner een betalingsregeling kan krijgen, of inkomensondersteuning kan ontvangen. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt. De sociaal werker kan de inwoner ook verbinden met de Sociaal Raadslieden. Samen wordt besproken welke ondersteuning het beste past. Dit kost de inwoner niets en is helemaal vrijwillig.

Ergere problemen voorkomen

Wethouder Nelleke Vedelaar (Sociaal domein): “Helaas komen nog steeds veel mensen in de financiële problemen. We willen zo vroeg mogelijk inzicht krijgen in betalingsachterstanden om ergere problemen voor te zijn. Deze nieuwe werkwijze draagt hieraan bij. Zo verkleinen we de kans op persoonlijk leed en voorkomen we hoge maatschappelijke kosten.”

Nijmegen, Arnhem en Rotterdam hebben al goede ervaringen opgedaan met een soortgelijke werkwijze.

Gerelateerde artikelen

Back to top button