Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Openbaar Belang vergroot het aantal woningen met laagste huren

Inzetten op betaalbaarheid én beschikbaarheid

Zwolle – Openbaar Belang wil de komende jaren het aandeel zelfstandige woningen met de laagste huur flink
vergroten. Dat is belangrijk, omdat daardoor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen
voor starters verbeterd wordt. De woningen hebben niet alleen een lage huur, maar de huurder kan
ook maximaal huurtoeslag krijgen. Openbaar Belang wil hiermee een belangrijke en structurele
bijdrage leveren aan betaalbaarheid én beschikbaarheid.

Huur omlaag en goedkoop bijbouwen

Openbaar Belang neemt maatregelen om meer zelfstandige woningen onder de ‘kwaliteitskortingsgrens’ (€442,46) te realiseren. De corporatie gaat bij mutatie de huur van een deel van haar huurwoningen verlagen onder € 442,46. Daarnaast komt de toename van goedkope woningen doordat er nieuwe kleine woningen worden bijgebouwd. Openbaar Belang vindt het van belang om meer woningen toegankelijk te maken voor starters en de laagste inkomens.

Bijna verdubbeling goedkoopste segment

Op dit moment verhuurt Openbaar Belang 12% van al haar woningen met een huur onder de
‘kwaliteitskortingsgrens’ (€ 442,46). Door deze maatregelen te nemen, groeit dit naar zo’n 20% van
het bezit. Dat, terwijl de huidige landelijke trend bij ongewijzigd beleid juist een afname laat zien naar
9%.

Starter op de woningmarkt

Op deze manier komen er meer woningen beschikbaar voor starters en de laagste
inkomenscategorie. Openbaar Belang ziet dat deze groepen het extra lastig hebben om aan een
huurwoning te komen. Dat zijn naast starters ook bijvoorbeeld mensen die uit beschermd wonen
situatie komen, nieuwe Nederlanders en de huurders met een echt kleine portemonnee. Woningen
met een huur onder de ‘kwaliteitskortingsgrens’ geven huurders recht op maximale huurtoeslag.

Gerelateerde artikelen

Back to top button