EconomieNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Openbaar Belang legt al het onderhoud bij Nijhuis en Smaak

Een 3-stammige berk als symbool voor deze goede samenwerking

Zwolle – Om de samenwerking tussen Openbaar Belang, Nijhuis en Smaak te vieren, is een berk geplant in het
park aan de Binnengasthuisstraat. Deze drie-stammige berk symboliseert de samenwerking, waardoor de
huurders in goed onderhouden woningen wonen. De berk staat voor vernieuwing, geeft andere inzichten
en helpt anderen om te groeien.

Het afgelopen jaar is gebruikt om te bedenken hoe de samenwerking het beste vormgegeven kan
worden, zodat de huurder hier het meeste baat bij heeft. En dan kunnen nu de handtekeningen gezet worden
om deze samenwerking officieel te maken. Openbaar Belang, Nijhuis en Smaak hebben er alle vertrouwen in
dat deze slimme manier van werken meer kwaliteit oplevert voor een betere prijs.

Mutatie-, planmatig onderhoud en reparaties

Nijhuis Bouw en Smaak voeren al het planmatig onderhoud van de bijna 2.800 woningen van Openbaar Belang
uit. Ook het overgrote deel van de reparatieverzoeken en al het mutatieonderhoud worden door deze twee
partijen opgepakt. Ook de bewoner heeft er baat bij, omdat binnen de samenwerking participatie met de
huurder van groot belang is.

Goede kwaliteit

Een groot voordeel van RGS is dat de aannemers mede verantwoordelijk worden voor de kwaliteit van al je
bezit. Met elkaar benut je ieders kennis en kunde om zo tot het beste voor de woningen te komen. Als je dit zo
efficiënt mogelijk doet, levert dat ook nog eens een kostenbesparing op. Een ander voordeel is dat de
aannemer op een gegeven moment ‘zijn’ woningen door en door kent. Voor de bewoner is het prettig dat bij al
het onderhoud vaak dezelfde aannemer langs komt.

Wat merkt de bewoner?

De bewoners worden waar mogelijk bij het onderhoudsproces betrokken. Bij schilderwerk gebeurt het
bijvoorbeeld regelmatig dat bewoners de kleurkeuze gaan bepalen. Openbaar Belang wil de wensen van de
bewoners horen en daar waar mogelijk uitvoeren. Duidelijk is dat hoe groter de participatie, des te groter de
bewonerstevredenheid. Daar doen we het voor.

Samenwerkingspartners

Smaak wordt gevormd door Hegeman Bouwgroep, Breman en Uw onderhoudspartner Lenferink (Samen
Maken). Nijhuis Bouw gaat het onderhoud uitvoeren met hulp van Schildersbedrijf Klappe en installatiebedrijven
Nooter en Schreuder.

Gerelateerde artikelen

Back to top button