Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Open brief aan directie en Raad van Commissarissen van Wezo

De PvdA heeft een open brief gestuurd aan de heer Verkuylen en de Raad van commissarissen van Wezo na aanleiding van het stuk wat in de stentor van 18 oktober stond. Er werd gezegd dat de Wezo in crisis verkeert. De Wezo en de gemeente Zwolle zouden lijnrecht tegenover elkaar staan. Hieronder leest u de brief. 

20 oktober 2014

Geachte heer Verkuylen en geachte Raad van Commissarissen van Wezo,

Uit de Stentor van zaterdag 18 oktober heb ik vernomen dat onze sociale werkplaats de Wezo in crisis verkeert en dat gemeente Zwolle en Wezo lijnrecht tegenover elkaar staan. U schetst een beeld waarin het lijkt alsof u als enige in het belang van de doelgroep handelt. Als spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ dreigt uw Raad van Commissarissen op te stappen als de gemeente Zwolle niet kiest voor de door u gewenste taakstelling voor de Wezo.

Dit bericht verontwaardigt mij zeer en daarom stel ik u de volgende vragen. Gooit u nu werkelijk de handdoek in de ring en weigert u samen met de gemeente een oplossing te zoeken voor de opgave waar wij samen voor staan? Creeërt u niet een heel vreemde tegenstelling: de Wezo is toch van de gemeente Zwolle en vier omliggende gemeentes samen? En redeneert u niet veel meer in het bedrijfsbelang van Wezo dan in het belang van mensen die nu én in de toekomst ondersteuning van de gemeente verdienen?

In ons collegeakkoord is zeer nadrukkelijk vastgelegd dat wij er alles aan doen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, ook nu daarvoor minder geld beschikbaar is. Ook uw organisatie is daarbij een van de partners. U geeft aan dat de medewerkers van wie het tijdelijke contract niet wordt verlengd ‘thuis op de bank komen te zitten’. Dat is niet waar. Al vorig jaar heeft de gemeente raad unaniem een motie aangenomen waarin staat dat mensen van werk naar werk moeten worden begeleid. Daarin wordt ook uw organisatie opgeroepen hieraan een bijdrage te leveren. Ik ben benieuwd naar uw acties op dit terrein. Of is het u nog niet gelukt mensen te helpen aan een andere baan omdat het detacheren van mensen u zeer wenselijke inkomsten oplevert? Is dat in het belang van de doelgroep?

Uit een recente evaluatie blijkt overigens dat het Wezo niet is gelukt een behoorlijk aantal werkzoekenden werk te bieden de laatste jaren. Ook dit gegeven moeten we natuurlijk betrekken bij de keuze hoe we Zwollenaren die dat nodig hebben het beste te helpen. Tenminste, als we daadwerkelijk het belang van de mensen die onze ondersteuning nodig hebben nu én in de toekomst voorop zetten. Op basis van actuele informatie ben ik overigens persoonlijk van mening dat waarschijnlijk een belangrijk deel van de mensen met een tijdelijk contract die zijn aangewezen op beschut werk ook in de toekomst het beste binnen Wezo geholpen kunnen worden. Dat zou ook de uitkomst van de aangenomen motie kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet als u niet bereid bent om mee te werken.

Overigens verbaast het mij ook zeer dit alles uit de krant te moeten vernemen. In het recente verleden hebben wij redelijk intensief contact gehad over de werkzaamheden van Wezo en de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Aangezien u blijkbaar een andere communicatiewijze wenst pas ik mij met deze open brief aan de door u gekozen vorm aan. Mocht u eraan twijfelen: uiteraard zal ik deze vragen ook stellen aan ons college van B&W in de daarbij passende vorm: een debat op basis van een collegevoorstel.

Hoogachtend,

Eefke Meijerink

PvdA Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button