Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Op wie moet ik stemmen?

Ruim 200 bezoekers bij debat in Academiehuis

Zwolle – Doodstil bleef het toen Wim Eikelboom vroeg of er iemand was die zijn partijkeuze had veranderd. Eikelboom stelde de vraag na afloop van het ‘Op wie moet ik stemmen’-debat in het Academiehuis. Ruim 200 personen en alle partijen kwamen woensdagavond af op dit tweede debat van de dag. Zoals meestal probeerden de lijsttrekkers vooral het eigen standpunt naar voren te brengen. Grote verschillen kwamen vooral aan het licht op de onderwerpen armoedebeleid en duurzaamheid. Ook het publiek in de zaal kreeg volop gelegenheid om mee te praten en vragen te stellen aan de aanwezige partijen.

Martin van der Hooft

Verslaggever / Programmamaker
Het debat werd georganiseerd door NPO-verslaggevers Martijn Grimmius en Wim Eikelboom in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk. Beide Zwollenaren werken bij Radio 1 en kennen elkaar van de gezamenlijke treinritten op en neer naar Hilversum. Ze zijn dagelijks bezig met landelijk en wereldnieuws maar moesten erkennen eigenlijk helemaal niet op de hoogte te zijn van de politieke verhoudingen in de eigen stad. Het idee voor een ‘Op wie moet ik stemmen’-debat was dan ook al snel bedacht.

Vier onderwerpen

De vier onderwerpen die aan bod kwamen waren ‘de binnenstad’, het woningbeleid’, ‘het armoedebeleid’ en ‘duurzaamheid’. Ieder onderwerp werd ingeleid door een spreker uit het publiek, waarna de partijen met elkaar en het publiek in discussie mochten. Moderatoren Martijn Grimmius en Wim Eikelboom zorgden met gevatte opmerkingen en vragen tussendoor ervoor dat het steeds levendig bleef.

De standpunten van de partijen zijn voor het grootste gedeelte natuurlijk wel bekend – bijvoorbeeld uit de partijprogramma’s en eerdere debatten. Toch werd het – op vooral de dossiers armoedebeleid en duurzaamheid – nog behoorlijk fel.
Frits Dillingh – voorzitter van de Voedselbank vertelde dat maar liefst 12.5% van de Zwollenaren in armoede leeft. Jan Slijkhuis van de PvdA betoogde dat het een illusie is om te denken dat de gemeente dat kan oplossen: “We kunnen hooguit de scherpe kantjes er vanaf halen, armoede helemaal laten verdwijnen lukt nooit.” De meeste partijen denken dat het probleem vooral opgelost moet worden met individuele maatregelen. Maar Brammert Geerling van de SP pleitte daarnaast ook voor zogenaamde generieke maatregelen: “Als we de armoede grens optrekken naar 120% van de bijstand, komen er veel meer mensen in aanmerking voor allerlei regeling en dan los je heel veel problemen aan de voorkant op.”

Windmolens zijn voor Swollwacht een breekpunt bij de college-onderhandelingen.William Dogger

 

Bij het debat over duurzaamheid ging het – zoals vaak in Zwolle – vooral over windmolens. William Dogger van Swollwacht stelde: “Wij zijn de enige partij die een duidelijk Nee laten horen, de rest draait om de brij heen.” Gerdien Rots van de ChristenUnie reageerde door te stellen: “We willen net als de andere partijen dat Zwolle klimaatneutraal wordt, daar hebben we ook windmolens voor nodig. Wel willen we dat de energie die we in Zwolle op gaan wekken ook ten goede komt aan de Zwollenaren.”

Laaghangend fruit

Alex Wolters – voorzitter van PB Windesheim eo.  – voelde zich ‘laaghangend fruit’ dat gemakkelijk door de politiek geplukt kan worden. Het gebied rondom Windesheim is aangewezen als één van de mogelijke locaties voor windmolens. Wolters: “Zwolle wordt al op heel veel milieupunten belast door de overheid – denk aan de laagvliegroutes voor Lelystad – neem al die verschillende onderdelen vooral mee in de afweging voor het al dan niet plaatsen van Windmolens.” Ook uit de zaal werd geopperd dat het duurzaamheidsdebat veel breder moet zijn dan alleen wel of geen windmolens. Zo werd ook het afvalbeleid betrokken in de discussie.

Maar aan het eind van de avond hadden de politici dus niemand kunnen overtuigen om hun keuze te veranderen. Wel waren de standpunten en verschillen nog duidelijker geworden. Zowel de bezoekers, de politici, als de moderatoren keken terug op een geslaagde debatavond.

Na afloop spraken we met Alex Wolters, voorzitter van PB Windesheim en één van de insprekers.

Gerelateerde artikelen

Back to top button