KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Op 5 juli debatteert de raad over de Perspectiefnota

Zwolle – De gemeenteraad debatteert op vrijdag 5 juli over de Perspectiefnota. Dit is een extra vergadering, naast de gebruikelijke maandagavond. Omdat de Perspectiefnota een groot onderwerp is begint de vergadering al om 9.30 uur ’s ochtends. Lees in dit bericht meer over wat de Perspectiefnota is, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Wat wordt er besproken

De Perspectiefnota (PPN) 2025-2028 is een belangrijk document voor de gemeente. Het laat zien wat de plannen en doelen zijn voor de komende vier jaar. Het document geeft een overzicht van wat de gemeente wil bereiken, welke stappen ze daarvoor gaan nemen, en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is.

De PPN is gebaseerd op het coalitieakkoord 2022-2026. Dit akkoord vormt de basis voor het beleid. Het document vertelt ook wat de gemeente niet kan doen omdat er niet genoeg geld is. Dit helpt om keuzes te maken voor de begroting van 2025. In de begroting, die later dit jaar komt, worden de plannen en acties gedetailleerd uitgewerkt.

Hoe ziet de vergadering eruit

De vergadering over de Perspectiefnota gaat er anders aan toe dan normaal. Alle fracties krijgen 10 minuten spreektijd. In die tijd delen de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen. Een algemene beschouwing is een toespraak waarin de leider van een politieke partij vertelt wat hij of zij vindt van de plannen in de Perspectiefnota. Ze zeggen of ze het eens zijn met de plannen, geven hun eigen ideeën en doen voorstellen voor verbeteringen.

Raadsleden van andere partijen kunnen de spreker tijdens het betoog interrumperen (onderbreken om een vraag te stellen). Op die manier gaan de partijen met elkaar het debat aan.

Nadat alle partijen aan het woord zijn geweest, volgt de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders. De collegeleden reageren een voor een op de vragen en voorstellen die te maken hebben met de onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Ook hier kunnen raadsleden interrumperen.

Na de reactie van het college besluit de raad of alles voldoende is besproken en of de raad in zijn laatste vergadering voor de zomervakantie, op 15 juli, het besluit kan nemen de Perspectiefnota vast te stellen.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot een dag voor de vergadering, uiterlijk 12.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. U kunt ook een mail sturen naar de raadsleden. Vind meer informatie op deze pagina.

Live meekijken

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren