Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Onzichtbare lokale omroep Zwolle mag zichzelf evalueren

Zwolle – Voor de evaluatie van de gesubsidieerde lokale omroep RTV ZOo wordt geen externe partij ingeschakeld. Wethouder Jan Brink van Cultuur (D66) wil dit aan de omroep zelf overlaten. Uit een voorstel blijkt dat ZOo zelf een kwaliteitsoordeel mag geven over haar eigen functioneren.

De gemeenteraad heeft bij de licentieaanwijzing, vorig jaar, via een motie, gevraagd om een jaarlijkse terugkoppeling van de resultaten. Bij onvoldoende kwaliteit en zichtbaarheid van de omroep zouden maatregelen moeten worden genomen. Het kwaliteitsbewakingssysteem van de Organisatie Lokale Omroepen Nederland werd daarbij aangewezen als objectief middel.

De motie was ingediend door D66, met steun van VVD, ChristenUnie, Swollwacht, Groen Links, Fractie Jurgens en SP. PvdA heeft de motie niet gesteund.

Raad stemde schoorvoetend met ZOo in

In mei vorig jaar kreeg RTV ZOo opnieuw, voor 5 jaar, de licentie om radio en tv te maken voor de stad Zwolle. Ze krijgen daarvoor ieder jaar 70.000 euro aan subsidie wat in totaal neerkomt op € 350.000,- voor 5 jaar. Naast ZOo dong ook RTV Focus Zwolle mee naar de licentie.

De gemeenteraad heeft destijds schoorvoetend, en onder tijdsdruk, ingestemd met het voorstel van de wethouder om voor RTV ZOo te kiezen. Het aantal vrijwilligers, meer bekendheid en de betere technische toerusting waren doorslaggevend.

Bereik inwoners Zwolle

Toch vond het gros van de partijen dat RTV ZOo in haar eerste licentieperiode weinig zichtbaar was geweest. Het brengen van nieuws en lokale activiteiten zou het bestaansrecht van een lokale omroep moeten rechtvaardigen. Met name ook het gebruik van nieuwe media werd als belangrijke speerpunt genoemd om de bewoners van Zwolle te bereiken. Daarom werd door de partijen een motie ingediend voor een jaarlijkse evaluatie, waarna alsnog akkoord werd gegaan met de keuze van het college.

Zelfevaluatie zonder consequenties

Nu blijkt echter dat de lokale omroep zelf mag aangeven of ze de doelstellingen uit het beleidsplan hebben behaald. Daarnaast moet op een aantal onderwerpen extra worden ingegaan. Het gaat dan om zichtbaarheid, bereik, kwaliteit, samenwerking, draagvlak in de stad, de rol van de omroep in relatie tot regionale en en landelijke ontwikkelingen en financiën. Deze zelfevaluatie vind slechts één maal plaats in de periode van 5 jaar.

Consequenties worden er niet verbonden aan de uitkomsten, zo blijkt uit het voorstel: ‘ De tussentijdse evaluatie geeft inzicht in de status en ontwikkeling van de lokale omroep. Dit biedt
basis voor gesprek over de toekomst, ook richting de licentieperiode vanaf 2020.’

Wel schrijft het college dat de reguliere en bestuurlijke overleggen met de omroep worden voortgezet.

Lokaal toereikend media aanbod

Uiteindelijk moet een lokale omroep een lokaal toereikend media aanbod doen via radio, tv, website en sociale media. Kijkend naar de huidige TV programmering, de nieuwsvoorziening via de website en het 80 % automatische radio carrousel is hier waarschijnlijk nog een lange weg in te gaan om de inwoner van Zwolle te bereiken en vast te houden.  En dat ondanks de 150 vrijwilligers en de steun van stagiaires en organisaties in de stad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button