Onderwijs & Wetenschap

Onderzoekers: ‘Blockchain biedt kansen voor het mkb

Zwolle- Hogeschool Windesheim en Hogeschool Rotterdam onderzoeken de komende twee jaar hoe mkb-bedrijven kunnen profiteren van blockchain-toepassingen.

Wie denkt aan blockchain, denkt aan bitcoins en aan grote bedrijven die al met deze technologie werken. Omdat blockchain ook voor het midden- en kleinbedrijf veel kan betekenen, starten Windesheim, Hogeschool Rotterdam en Blocklab in september met een twee jaar durend praktijkgericht onderzoek naar de financiële en logistieke voordelen van blockchain voor het mkb. ‘Er is binnen het mkb weinig kennis van de blockchain-technologie’, zegt Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij Windesheim. ‘Daar willen we wat aan doen door quickscans en modellen te ontwikkelen, waarmee ondernemers meer te weten kunnen komen over blockchain en wat je ermee kunt in je bedrijfsvoering.’
Concrete voordelen ziet Steeman bijvoorbeeld op het gebied van sneller betalen. ‘Blockchain zorgt voor minder papierwerk bij facturatie- en orderprocessen. Zaken die het mkb vaak veel tijd kosten, omdat het digitale proces bij het mkb niet optimaal is. Blockchain biedt door het sneller en efficiënter delen van informatie oplossingen voor snelle verzending, goedkeuring, betaling en foutenopsporing bij order- en facturatieprocessen.’

Transparantie en vertrouwen

De onderzoekers zien verschillende mogelijkheden voor mkb-bedrijven om met blockchain aan de slag te gaan. Een belangrijk aspect is transparantie. ‘Blockchain biedt transparantie, omdat je makkelijker data met elkaar kunt delen. Nu gebeurt dat vaak niet, omdat je concurrentiegevoelige informatie niet wilt delen. Blockchain heeft de potentie om op een veilige manier bepaalde informatie wél en andere informatie niét te delen’, zegt Ron van Duin, lector Haven- en Stadslogistiek van Hogeschool Rotterdam. Ook zorgt blockchain voor vertrouwen in de samenwerkingsketen doordat de data die wordt gedeeld, goedgekeurd is door het netwerk: ‘fouten worden er snel uitgepikt’. Andere belangrijk aspecten zijn decentraliteit en veiligheid. Als alle data in een keten centraal wordt beheerd, is dat erg kwetsbaar.

RAAK-mkb

Het onderzoek van Hogeschool Windesheim (lectoraat Supply Chain Finance) en Hogeschool Rotterdam (lectoraat Haven- en Stadslogistiek) start in september en duurt twee jaar. Het wordt voor de helft gefinancierd door RAAK-mkb. Deze regeling van Regieorgaan SIA stimuleert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button