Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Onderzoek naar extra milieubrengstation voor Zwolle

Afval moet vaker grondstof worden

De hoeveelheid restafval per inwoner moet van 279 kg in 2010 naar 231 kg in 2016 verminderen, dat is de ambitie van het Zwols gemeentebestuur. Door apart inzamelen van plastic, gft en papier kan steeds meer afval hergebruikt worden als nieuwe grondstof. Dit is echter niet voldoende. Daarom onderzoekt het college de haalbaarheid van een extra milieubrengstation waardoor het afval nog beter gescheiden aangeboden kan worden.

In het Gemeentelijk grondstoffenplan (dat de gemeenteraad in 2012 vaststelde) is opgenomen dat inwoners beloond moeten worden voor het scheiden van afval. In de huidige opzet van het milieubrengstation is dit lastig te realiseren. Om het belonen en betalen voor afval goed vorm te kunnen geven, is er een tweede brengstation bij ROVA nodig. Bij het nieuwe brengstation wordt iedere inwoner die glas, papier, textiel inlevert beloond en moet er bij het oude brengstation voor het restafval worden betaald . Het college wil dit in samenwerking met ROVA verder uitwerken.

Milieupas

Momenteel mag iedere inwoner van Zwolle elke dag gratis 250 kg grof huishoudelijk afval bij de ROVA aanbieden. Een gemiddeld Zwols huishouden brengt jaarlijks 500 kilo. Het vermoeden bestaat dat er misbruik van deze regeling gemaakt wordt, vooral als het gaat om het storten van bouw- en sloopafval en puin. Om misbruik tegen te gaan wordt vanaf 2016 de milieupas als legitimatiepas ingesteld.
Daarnaast wordt het storten van puin, bouw-, sloopafval uit de 250 kilo regeling gehaald. Concreet betekent dat er voor elke kilo bouw- en sloopafval en puin ongeveer 9 eurocent in rekening wordt gebracht. Het overige afval kan weer dienen als grondstof voor nieuwe producten, dit storten blijft daarom gratis (tot 250 kilo per dag).

Wit- en bruingoed

Het college stelt daarnaast voor om het gratis ophalen van wit- en bruingoed door ROVA aan huis te beëindigen. Het is bij wet geregeld dat bij aanschaf van nieuwe apparatuur, het wit- en bruingoed gratis bij de winkel ingeleverd kan worden, of wel gratis kan worden meegenomen bij levering van de goederen. Hiermee kan een bezuiniging van € 78.000,- gerealiseerd worden. Inwoners kunnen overigens het wit –en bruingoed wel gratis bij de ROVA blijven afleveren.

De gemeenteraad moet nog besluiten over dit voorstel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button