Voorpagina

Onderzoek: minder regels, eerder uit de bijstand ?

Zwolle – Zorgen minder regels, minder controle en meer vertrouwen ervoor dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen eerder actief worden of werk vinden. Die vraag wil het college van burgemeester en wethouders beantwoorden door in samenwerking met de Universiteit Twente en 300 Zwollenaren gedurende drie jaar een onderzoek te starten. Hiermee geeft het college uitvoering aan twee moties die door de gemeenteraad werden aangenomen.

Het onderzoek duurt 3 jaar. Gedeurende deze periode zijn er steeds rond de 300
mensen die aan het onderzoek meedoen. Zij worden in twee groepen verdeeld:

– Groep 1 is de groep met de experimentele aanpak. Zij mogen naar eigen inzicht invulling geven aan de wijze waarop ze een nieuwe baan vinden of gaan participeren. Deze groep krijgt, binnen de kaders van de Participatiewet, alle ruimte om zelf het plan voor de toekomst uit te stippelen en dit uit te voeren. De controle en verantwoording vervalt voor deze groep. Deelnemers aan deze experimentele groep kunnen uiteraard wel om ondersteuning vragen.
– Groep 2 krijgt professionele ondersteuning volgens het huidige beleid. Dat houdt in dat zij samen met een medewerker van de gemeente Zwolle een persoonlijk plan opstellen met daarin concrete doelen en stappen om tot (betaald) werk te komen en er wordt op toegezien dat die stappen ook worden gezet. Deze groep krijgt actieve begeleiding en ondersteuning. Er is minimaal eens per maand contact tussen de kanditaat en de medeweker van de gemeente.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De deelnemers worden aselect toegewezen aan één van de groepen.

Onderzoek effect Participatiewet

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid stimuleert gemeenten om onderzoek te doen naar de effectiviteit van een andere wijze van uitvoeren van de Participatiewet. In meerdere gemeenten worden proefprojecten opgestart. De aanpak in Zwolle onderscheidt zich hiervan doordat naast het vinden van een betaalde baan ook het effect op maatschappelijke participatie en het vergroten van draagkracht gemeten wordt.

Start onderzoek

De gemeenteraad besluit bij de behandeling van de Perspectiefnota of het onderzoek op de voorgestelde manier opgestart kan worden.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button