Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Ondersteuning voor Zwollenaren met extra restafval

Zwolle – De gemeente Zwolle wil dat het afvalbeleid eerlijk, sociaal en betaalbaar blijft voor alle Zwolse huishoudens. In 2023 wordt daarom het tarief op restafval ingevoerd. Hiermee wil de gemeente Zwollenaren aanmoedigen om hun afval nog beter te scheiden om zo nog minder restafval over te houden. Voor inwoners die buiten hun eigen invloed extra restafval hebben, komen er regelingen. Het college heeft hier deze week mee ingestemd, zodat betreffende huishoudens niet te veel gaan betalen.

De gemeente houdt bij het afvalbeleid rekening met bijzondere omstandigheden. Er zijn huishoudens die bijvoorbeeld extra restafval hebben door een medische aandoening, of omdat zij veel luiers of incontinentiemateriaal gebruiken. Deze groepen inwoners wil de gemeente tegemoet komen. Dit geldt ook voor mensen met een kleine beurs, inwoners die niet in staat zijn zelf al hun afval weg te brengen en Zwollenaren die ons helpen zwerfafval op te ruimen of die een afvalbak geadopteerd hebben.

Regelingen

Dit zijn de flankerende regelingen bij het nieuwe afvalbeleid:

  • Minima die voldoen aan de gestelde criteria krijgen net als nu volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.
  • Inwoners met luiers of incontinentiemateriaal kunnen dit materiaal gratis gescheiden inleveren. Hiervoor komen speciale verzamelcontainers in de wijken. De verzamelcontainers kunnen straks met de ROVA-pas worden geopend.
  • Chronisch zieke inwoners die medisch afval hebben dat niet kan worden ingeleverd bij de apotheek, kunnen dit bij de afvalcoach van de gemeente melden. Die kijkt dan of mensen in aanmerking komen voor een haalservice door ROVA, waarbij het afval gratis wordt opgehaald.
  • Afvalbakadoptanten en zwerfvuilruimers krijgen van de gemeente een extra pasje dat toegang geeft tot ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunnen zij het opgeruimde zwerfvuil gratis in weggooien.
    Hulp bij afvalscheiding

Inwoners die vragen hebben over hun afvalscheiding, kunnen terecht bij de afvalcoaches. Zij ondersteunen mensen bij het verbeteren van de afvalscheiding en kijken wat de beste oplossing is voor hun afval- en grondstofinzameling. De afvalcoaches zijn bereikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente en via afvalengrondstoffen@zwolle.nl

Waarom afval scheiden?

Restafval zit nog vol grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Dit lukt alleen als we afval goed scheiden. Dat betekent bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart inleveren. Maar ook plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) en glas en textiel scheiden van restafval. Zo zorgen we er samen voor dat de afvalberg in Zwolle kleiner wordt. Wanneer er minder restafval overblijft om te verbranden, is dat beter voor het milieu en het scheelt fors in de kosten.

Afval scheiden voor iedereen

Dit jaar is een overgangsjaar. De gemeente en ROVA gebruiken 2022 om ervoor te zorgen dat iedereen in Zwolle z’n afval kán scheiden. Ook mensen in appartementen en in buurten met smalle straten, waar geen ruimte is voor containers bij huis. Hier krijgen inwoners bijvoorbeeld pmd-zakken, een gft-emmer of gezamenlijke gft- of pmd-containers.

Meer informatie: www.zwolle.nl/afval

Gerelateerde artikelen

Back to top button