Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Omwonenden Belvédèrelaan niet blij met ‘eivonde’

Zwolle – Een aantal omwonenden heeft bezwaren geuit tegen het nieuwe bestemmingsplan voor de Belvédèrelaan. Met name de speciale ‘eivonde’ (red. ei-vormige rotonde) en de plannen voor de fietsstraat zijn punten van kritiek.

De gemeente Zwolle heeft een nieuw bestemmingsplan voor de Belvédèrelaan uitgewerkt. Deze wordt maandagavond in de gemeenteraad besproken. Acht omwonende gezinnen hebben nu een bezwaar ingediend op de voorgenomen plannen.

Eivonde

Ze maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen die straks gebruik moeten gaan maken van de speciale rotonde. Er is nog geen aantoonbaar voorbeeld van een ‘eivonde’ in Nederland waar snel – en langzaam verkeer bij elkaar komt. Met name de hoeveelheid verkeer, de naastliggende school en de drukte in de spits baren zorgen.

Door het ontwerp moeten schoolkinderen twee keer oversteken. De oprijdende automobilisten en de fietsers krijgen door de speciale vorm geen goed zicht op het naderende verkeer. Veilig Verkeer Nederland beaamt dit.

Automobilisten die bewust of onbewust een te hoge snelheid hebben rijden in de ‘eivonde’ rechtstreeks in op fietsers die de rotonde oversteken.

Fietsstraat

Een ander punt van zorg is de fietsstraat. ‘Autoverkeer en fiets- en voetgangers moeten elkaar in twee richtingen passeren. Hierbij zullen jonge onervaren weggebruikers (kinderen basisschool) lopend en op de fiets, gebruik moeten maken van een zeer smalle weg, waarbij de auto’s vanuit beide richtingen ook van deze weg gebruik gaan maken. Vanuit het station zullen in spitstijden groepen jongeren ook gebruik maken van dezelfde smalle weg om een bus te halen. Al die stromen samen zullen, zeker tijdens de spits een voorspelbare verkeerschaos veroorzaken.’zo stellen de bewoners.

De grote hoeveelheden autoverkeer door schoolbrengende ouders, buurtbewoners, forenzen van en naar het toekomstige station maken het extra druk. De straat zal als ‘afzetplaats’gaan fungeren voor de basisschool kinderen.

Second opinion voor ongelijkvloerse doorgang

De bezorgde bewoners pleiten voor een ongelijkvloerse doorgang. De gemeente zou hebben aangegeven dat dit niet mogelijk is. De bewoners vragen nu om een second opinion onderzoek.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button