BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Omgevingsvisie Zwolle: een visie door én voor de stad

Eerste deel Omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen binnenkort naar de raad

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle legt het eerste deel van de omgevingsvisie Mijn Zwolle van Morgen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De gemeente stelt de omgevingsvisie in fasen op. In dit eerste deel worden de belangrijkste opgaven voor de stad en topambities beschreven met focus op 2030. De ambities zijn geformuleerd op basis van een studie naar de trends en ontwikkelingen voor de stad, en gesprekken die de gemeente met partners en inwoners heeft gevoerd. Een verdere uitwerking volgt volgend jaar; dan wordt de omgevingsvisie in het tweede deel concreter.

Wethouder Ed Anker: “Wat vind ik Zwolle een ontroerend mooie stad. Ontroerend, omdat veel stadsgenoten mij raken met hun passie en grote betrokkenheid op hun omgeving. En mooi, omdat in deze stad mensen opstaan om elkaar te ondersteunen en elkaar te wijzen op mogelijkheden en kansen. Dat heb ik ook ervaren bij de inbreng en ideeën van inwoners en partners voor de omgevingsvisie. Een visie door én voor de stad.”

De omgevingsvisie vormt het fundament als het gaat om beleid en regelgeving gericht op voor de fysieke leefomgeving. De rijksoverheid vraagt in haar nieuwe Omgevingswet (invoering 2019) gemeenten om te komen tot één integrale visie en minder aparte beleidsnota’s. De fysieke leefomgeving gaat over thema’s als cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water.

“Zwolle groeit en vindt het belangrijk om oog te houden voor de menselijke maat waarbij we aansluiten bij hoe Zwollenaren hun leven willen inrichten. We benoemen in deze visie de ontwikkelingen die op ons pad komen, waarbij de genoemde groei maar ook klimaatverandering een belangrijke rol spelen. Deze visie krijgt haar vervolg in het tweede deel in 2018 waarbij de richting concreter en praktischer wordt. Ook weer met uw inbreng en ideeën. We zetten samen koers naar een gezonde, vitale, solidaire en duurzame toekomst. We nodigen iedereen uit hierover mee te denken, te praten én mee te doen”, aldus wethouder Ed Anker.

Op www.zwolle.nl/omgevingsvisie staan de verslagen van verschillende bijeenkomsten die zijn gehouden over het Zwolle van Morgen.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button