Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn
Trending

Noodopvang asielzoekers in Zwolle? Wat kunnen we dan verwachten?

Zwolle – Afgelopen maandag tweette burgermeester Snijders dat Zwolle bereid is om op korte termijn vluchtelingen op te nemen nu de nood hoog is. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie om mogelijk een noodopvang te realiseren. Maar wat kunnen we verwachten als er in Zwolle een noodopvang voor asielzoekers komt? We zetten de vragen voor je op een rijtje.

Waarom is noodopvang nodig

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft dringend behoefte aan meer opvangplekken. Dit komt omdat op dit moment meer mensen asiel aanvragen dan verwacht. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Maar volgens Alet Bouwmeester, woordvoerder bij COA, heeft het ook te maken met het doorstromen van asielzoekers in opvanglocaties. “Er zitten bijna 11.000 statushouders in de opvang, die niet kunnen doorstromen naar een woning omdat er gewoon niet genoeg woningen zijn.” Volgens de COA woordvoerder houden die statushouders een bed ‘bezet’, waardoor er geen plek is in de asielzoekerscentra voor nieuwe vluchtelingen die net in Nederland aankomen.

Om hoeveel mensen zou het mogelijk gaan?

“Afgelopen week hebben we vanuit het rijk het verzoek gekregen om per provincie 100 plekken beschikbaar te stellen binnen 48 uur,” vertelt perswoordvoerder Simon-Dirk Terpstra van de provincie Overijssel. Die opvang is nodig omdat de opvang in Ter Apel de stroom asielzoekers niet meer aankan. Die opvang van die 100 vluchtelingen is inmiddels gerealiseerd in Hengelo. Toch wordt er nog steeds gekeken naar geschikte plekken voor noodopvang, aldus de woordvoerder. Dit heeft alles te maken met de stijgende aantallen vluchtelingen die zich melden. ” Meerdere gemeenten zijn aan het kijken waar noodopvang gerealiseerd kan worden om snel te kunnen reageren op een nieuwe aanvraag vanuit het rijk. Zwolle lijkt daarbij het meest kansrijk om een noodopvang te realiseren”, vertelt Terpstra.

De toestroom van asielzoekers in Nederland blijft stijgen. In september ging het om bijna 4.000 eerste aanvragen, terwijl dat in augustus nog ruim 2.700 was volgens het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).

Welke nationaliteiten kunnen we verwachten?

De meeste asielzoekers komen op dit moment uit Afghanistan, Syrië, Turkije, Somalië, Jemen en Algerije. Deze nationaliteiten zien we dus mogelijk terug in de noodopvang. Naast eerste asielaanvragen komen er vooral vanuit Syrië ‘nareizigers’ binnen. Dit zijn vaak de vrouw en kinderen die alsnog naar Nederland komen als de man een asielvergunning heeft gekregen. Daarnaast is zo’n vijf procent van de asielzoekers een ‘Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling” (AMV)’

Wat is een noodopvang?

Er zijn per 1 november 4000 extra opvangplekken nodig. De locatie in Zwolle zou een noodopvang worden. Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie met een lager kwaliteits- en voorzieningenniveau, zoals evenementenhallen. In 2014 en 2015 bood Zwolle ook al noodopvang aan vluchtelingen uit Syrië. Zij werden destijds ondergebracht in de IJsselhallen.

Wat zegt de Zwolse politiek?

In augustus zijn er al vragen gesteld over het opvangen van asielzoekers. D66 Zwolle vroeg met GroenLinks en ChristenUnie om een noodopvang voor Afghanen. D66 wil dat Zwolle haar best doet om mensen op te vangen die door het Taliban-regime hun leven niet meer zeker zijn in Afghanistan. “Het gaat hier om mensen die nu in Afghanistan in levensgevaar verkeren omdat ze eerder Nederland hielpen toen wij daar militair actief waren, deze mensen verdienen een welkom in ons land en onze stad”, aldus D66-raadslid David Hof, die de vragen samen met Margriet Leest van GroenLinks en Ruth Stoorvogel van de ChristenUnie indiende.

Naast D66, GroenLinks en de ChristenUnie werden er vragen gesteld namens de PvdA, CDA en SP. De partijen vroegen het college ook om aandacht te hebben voor de manier waarop Zwollenaren geïnformeerd en betrokken worden bij eventuele noodopvang.

Wat zou een mogelijke locatie voor de noodopvang kunnen zijn?

Zoals burgemeester Peter Snijders in zijn Tweet al aangaf is de gemeente op dit moment op zoek naar een geschikte locatie. Welke locaties er op het oog zijn wil de gemeente op dit moment niet vrijgeven. De IJsselhallen ligt misschien het meest voor de hand. Daar werden in 2014 en 2015 honderden Syrische asielzoekers opgevangen. Die opvang vond plaats in de Diezehal (3.785m2) en later ook in de Hanzehal (709 m2) van het evenementencomplex. De maximale omvang van de Zwolse opvang was daarmee negenhonderd personen. De beoogde locatie van een permanent asielzoekerscentrum, waar later sprake van was, is geen optie meer. Toentertijd kwam het oude waterschapsgebouw van WDO Delta in beeld als geschikte plek om permanent asielzoekers te huisvesten. Dit gebouw, dat in eigendom was van Jansen Vastgoed, is echter gesloopt omdat er woningen komen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button