Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Nog minimaal 3 jaar opvang urgent woningzoekenden in barakken Oostzeelaan

Zwolle – De tijdelijke woonunits aan de Oostzeelaan blijven nog minimaal 3 jaar staan. De gemeente wil deze locatie opnieuw inzetten om inwoners met woningnood een dak boven het hoofd te bieden. Daartoe is een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd.

Economisch daklozen

De woonunits zijn bestemd voor mensen die door privé-omstandigheden particuliere woonruimte niet kunnen betalen of niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Dit zijn urgent woningzoekenden zoals asielzoekers met een vergunninghouder status en mensen die uitstromen uit beschermde woonvormen. Maar ook zogenaamde economisch daklozen. Alleenstaanden en gezinnen die door het verliezen van hun inkomen huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en geen hulp willen of kunnen vragen. Ze komen in de problemen, de schulden stapelen zich op door inkomensverlies. En als het water aan de lippen rijkt, is het te laat. Ze staan op straat en zijn hun huis kwijt.

Bruikleenovereenkomst

Op dit moment staat er 38 zelfstandige woonunits en 6 onzelfstandige. De tijdelijke bewoners van de units krijgen een bruikleenovereenkomst. Bij misstanden kan de gemeente de mensen direct uitzetten. Ook geeft dit flexibiliteit op het moment dat de locatie toch voor andere doeleinden gebruikt moet gaan worden. De woonunits worden beheert door CareX, een leegstands-beheerder met een maatschappelijke doelstelling.
De locatie ligt in de spoorzone. De eerstkomende 3 jaar zijn er geen plannen om het gebied anders in te richten. Dat geeft de ruimte om de units te laten staan.

Gerelateerde artikelen

Back to top button