KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Nog geen alternatieve locatie voor Ruusbroecentrum

Zwolle – Op dit moment zijn in de nabijheid geen alternatieve locaties beschikbaar voor het Ruusbroeccentrum in Dieze-Oost. DeltaWonen heeft onder voorbehoud van beschikbaarheid een alternatief aan de Simon van Slingelandplein. Mogelijk komen er andere alternatieven beschikbaar. Het blijkt uit de beantwoording van vragen van de ChristenUnie door wethouders Michiel van Willigen en Gerdien Rots.

In het Ruusbroeccentrum zijn diverse maatschappelijke organisaties gevestigd, zoals Vluchtelingenwerk, de kledingbank, een Antilliaanse vereniging, Koerdische vereniging, Youth for Christ etcetera. Op dit moment huren zij voor een klein bedrag bij Delta Wonen. Echter vanwege plannen voor de gebiedsontwikkkeling op deze plek moeten de organisaties verhuizen. De gemeente vindt de organisaties van belang, maar wil nog kijken naar de preciese functie die zij hebben op buurt/ wijkniveau, stadsdeel of zelf stedelijk niveau. Ook is er nog geen beeld van een eventuele overlap met andere maatschappelijke organisaties.

Gesprek

Alle genoemde organisaties hebben zich verenigd in een overkoepelende stichting, het Ruusbroecentrum. Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle is in gesprek met het bestuur van de stichting over de zoekvraag naar huisvesting en mogelijke huisvestingsscenario’s. Ook denkt het college mee bij mogelijke oplossingen.

De gesprekken met het Ruusbroecentrum over alternatieve huisvesting lopen al 1,5 jaar. Als woningcorporatie is DeltaWonen financieel niet in staat om alle of vrijwel alle kosten die gemoeid zijn bij de huisvesting van deze maatschappelijke organisaties voor eigen rekening te nemen; daarnaast is dat ook niet de taak van een woningcorporatie. DeltaWonen is vanaf begin bereid geweest om actief mee te denken om tot een oplossing te komen. Ook ligt er een ruimtereservering op de nieuwbouwlocatie waar 90% van de huurders mee uit de voeten zouden kunnen.

Inspanning college

Het college is in gesprek met het bestuur van het Ruusbroecentrum over huisvestingsscenario’s. Ook kijkt het college naar de (tijdelijke) beschikbaarheid van vastgoed in de wijk dat geschikt zou kunnen zijn. Daarnaast gaat het college op korte termijn vanuit het programma Maatschappelijke Voorzieningen gesprekken voeren met de afzonderlijke organisaties om de functie en doelgroep van de verschillende organisaties beter vast te stellen om daarmee ook te kunnen bepalen of de alternatieve huisvesting in deze wijk gevonden moet worden of ook in een andere wijk/ op stedelijk niveau gezocht kan worden. Ook huisvesting in de vorm van medegebruik wordt hierbij onderzocht.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button