Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nog éénmaal protestborden tegen de Maaslaan zendmast

Zwolle – Wijkbewoners uit de Aa-landen, hebben in het park aan de Maaslaan zondagmiddag, protestborden geplaatst. Tevens is de Zwolse vlag halfstok gehesen. De bewoners willen nog één keer laten weten dat ze het er absoluut niet mee eens zijn dat er een 40-meter hoge zendmast op deze plek komt.

Dit jaar verleende de gemeente een vergunnning aan T-Mobile voor de bouw van een zendmast. De huidige T-Mobile mast stond op de SWZ flat maar moet daar wijken. In eerste instantie was de locatie ‘Koppelspad en Sombeek / Schipbeek’ in beeld voor de nieuwe mast. Maar dit bleek een plek  waarbij de bewoners vanuit de omringende huizen direct zicht hadden op de mast. Er kwamen daardoor veel bezwaren binnen.

Daarom werd door de gemeente een nieuwe locatie aangewezen . Het werd het park naast de Maaslaan. Maar ook voor deze locatie werden veel bezwaarschriften ingediend. De indieners hebben angst voor gezondheidsklachten door de straling.
img_1496-1

Toch oordeelde het Zwolse college in april dat de vergunning voor de antennemast verleend kon worden. Dat besluit volgde op een voorbereidingsprocedure en een belangenafweging. De Adviescommissie bezwaarschriften gaf op basis van alle relevante stukken en na het horen van (vertegenwoordigers van) de bezwaarmakers aan dat de antennemast op deze plek kon komen. Volgens de commissie zijn er geen redenen om de mast hier niet te vergunnen.

De adviescommissie gaf wel aan dat de gemeente in bepaalde fases van de procedure over de mast onzorgvuldig is geweest. De procedure die de gemeente heeft vastgesteld om voorzieningen zoals een zendmast te plaatsen is niet helemaal gevolgd. De commissie constateert overigens dat de informatievoorziening in algemene zin wel voldoende zorgvuldig is geweest.

De bewoners, verenigd in Zendmast Opgepast zien het anders: ‘We zijn uitermate ontstemd over het ongeloofwaardige beleid van de gemeente Zwolle met haar CU-wethouders. Dit door al het bestaande beleid ter zijde te schuiven, de bewoners niet of nauwelijks te informeren en vervolgens niet aanspreekbaar te zijn. Hierdoor heeft de gemeente zichzelf muurvast in het moeras gewerkt, komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid en zonder financiële claims van T-Mobile niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie. Bestuurlijke arrogantie van het hoogste niveau, vandaar de Zwolse vlag halfstok.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button