Nieuws uit ZwolleOpenbaar vervoerVerkeerVervoerVoorpagina

Nieuwe loopbrug over spoor wordt ‘opgetilde straat’

Zwolle – De nieuwe brug, die de zuidkant van het station verbindt met de binnenstad, komt steeds dichterbij. Het college van B&W legt het beeldkwaliteitsplan nu voor aan de gemeenteraad. In het plan staat op hoofdlijnen beschreven hoe de brug er uit moet komen te zien en hoe hij te gebruiken is.

Het idee is om een brede brug te maken, met volop groen, bankjes en kunst. Een ‘opgetilde straat’ gebouwd van duurzame materialen, zoals hout. En dat is uniek. Het wordt een nieuwe bestemming en verbinding van iconische waarde. Voor Zwolle en de hele regio.

Passerelle

Naar de passerelle, zoals een loopbrug ook wel wordt genoemd, wordt al een aantal jaren door veel mensen uitgekeken. Deze bijzondere brug wordt de verbinding tussen de oude binnenstad en het vernieuwde gebied aan de andere kant van het spoor dat volop in ontwikkeling is. Je kunt zeggen dat de passerelle twee werelden bij elkaar brengt. De 19e -eeuwse stad met singels, een parkachtig Stationsplein, monumentale bomen. En de zuidzijde van het station waar zich de nieuwe stad ontwikkelt met bedrijven, onderwijs, cultuur en in de toekomst ook meer woningen.

De passerelle slaat niet alleen een letterlijke brug tussen twee gebieden, het is ook een onmisbaar onderdeel van het Engelenpad. Dit pad is de route die de binnenstad, via de Spoorzone verbindt met de IJssel.

Innovatieve hart

Deze nieuwe brug is belangrijk voor de kansen die Spoorzone biedt voor de stad en de regio. Door een betere verbinding wordt het gebied, waaronder bijvoorbeeld de bijzondere NS-hallen, toegankelijker en aantrekkelijker. Want de Zwolse Spoorzone ontwikkelt zich in de komende jaren verder tot het innovatieve hart van Regio Zwolle.

Gewilde plek

“Maar de passerelle is nog zoveel meer”, licht wethouder Ed Anker toe. “Het is een plek waar het prettig is om te verblijven.”

“Het wordt geen standaard brug, maar een opgetilde straat die ingericht wordt met veel groen en bijvoorbeeld kunst.” Wethouder Ed Anker

“De brug wordt straks onderdeel van een belangrijke looproute, maar het is ook een plek waar je kunt genieten op een bankje onder een boom met onder jou de levendigheid van het station en de oude NS-hallen. Misschien wordt het wel een onderdeel van je hardlooprondje of spreek je er af met een vriend of vriendin. Ik weet zeker dat dit straks een zeer gewilde plek is om een mooie selfie te maken met uitzicht op de Spoorzone of op de historische binnenstad.”

Uitgangspunten voor het ontwerp

De nieuwe brug over het spoor wordt dus een opgetilde straat. Hij wordt 10 meter breed en zo’n 7,5 meter hoog. De brug wordt gemaakt van duurzame materialen zoals hout. Bouwen met hout doet de uitstoot van CO2 met minstens de helft dalen tegenover het gebruik van staal en cement. Bovendien kunnen houten gebouwen een hoeveelheid CO2 opslaan, die tijdens de groei van de bomen uit de atmosfeer is gehaald. In feite zijn bomen opslagplaatsen voor CO2. Gebruik je hout om te bouwen, dan blijft de CO2 gebonden aan het hout en komt het dus niet vrij.

Trappen

De trappen naar de loopbrug worden aan beide zijden verschillend. De uitstraling en de vorm moeten passen bij de plek waar ze liggen. De groene omgeving van het Stationsplein aan de ene kant en de bruisende creatieve plek aan de andere zijde. De opgetilde straat wordt een wandelgebied waar de fietser te gast is. Fietsers kunnen wel van de brug gebruik maken, bijvoorbeeld door met de fiets aan de hand te lopen. Ook komen er liften aan beide kanten. Planten op de passerelle dragen bij aan de biodiversiteit. Op deze manier is de brug niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren een prettige plek om te vertoeven.

Ideeën van Zwollenaren: 10 meter breed en veel groen

Deelnemers aan het Spoorcafé hebben in 2018 accenten meegegeven voor de uitstraling en inrichting van de brug. Zoals de wens voor een 10 meter brede loopbrug en veel groen. In het Spoorcafé van afgelopen november zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de brug gedeeld en besproken. Er werd onder andere nog een keer onderstreept hoe belangrijk het is dat de brug toegankelijk is voor iedereen. Deze wensen en ideeën zijn meegenomen bij het maken het beeldkwaliteitsplan. Dit plan moet men nu uitwerken tot een ontwerp. Bij het ontwerpproces betrekt men de stad en de direct omwonenden en partijen.

Volgende stap: de brug ontwerpen

Het college legt nu het beeldkwaliteitsplan voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit plan, kan het ontwerpen van de brug starten. Bij het ontwerpproces worden de stad en de direct omwonenden en partijen betrokken.

Om de tijd goed te benutten, vraag het college ook alvast aan de raad of er gestart mag worden met het verlagen van de bovenleiding van de treinen. Ook is het voorstel om het ‘combigebouw’ alvast te kopen en te slopen. Dit gebouw is nu van NS en staat naast het Stationsgebouw. Op de plek van het combigebouw (aan de noordkant van het station) komen namelijk straks de trappen van de brug. Aan de andere kant van het spoor loopt de bezoeker ter hoogte van de markante rode hal de trappen op of af.

Gerelateerde artikelen

Back to top button