Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe hoogspanningstations op bedrijventerreinen bij Zwolle, Hoogeveen, Wijster en Meppel Noord

Zwolle – TenneT, Enexis Netbeheer en Rendo gaan nieuwe hoog- en middenspanningsstations bouwen op de bedrijventerreinen Riegmeer (Hoogeveen), bij Wijster, Meppel Noord en Zwolle Hessenpoort. Nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels verbinden de stations met het bestaande netwerk. De Drents Overijsselse Netversterking is nodig om bestaande knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen en voor de transitie naar het gebruik van duurzaam opgewekte energie.

De netheerders zijn al druk bezig met ontwerpen en voorbereiden. De betrokken gemeenten (Hoogeveen , Midden-Drenthe, Meppel en Zwolle) hebben aangegeven mee te werken aan een spoedige start van de ruimtelijke en vergunningsprocedures. Ook in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) en Dedemsvaart (gemeente Hardenberg) is netversterking voorzien.

Eind januari presenteerde TenneT samen met Enexis Netbeheer en Rendo haar investeringsplannen voor netversterking in het westen van Drenthe en Overijssel. Naast de bouw van nieuwe hoog- en middenspanningsstations, is aanleg van bij elkaar 60 kilometer aan nieuwe ondergrondse kabelverbindingen noodzakelijk om de stations aan te sluiten op elkaar en het landelijke hoogspanningsnet. De Drents Overijsselse netversterking is in 2028 gerealiseerd.

Ondergrondse kabels

Met de gemeente Hoogeveen is overeenstemming over een nieuw hoog- en middenspanningsstation op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Riegmeer. Het nieuwe hoogspanningsstation krijgt een ondergrondse (110 kV) kabelverbinding met een ander nieuw te bouwen hoogspanningsstation bij Wijster. Hier komt een directe aansluiting op het landelijke transportnet (220 en 380 kV). Met o.a. de gemeente Midden-Drenthe en Attero worden de plannen nu verder uitgewerkt.

In de gemeente Meppel wil TenneT een nieuw hoogspanningsstation realiseren op een nog te bepalen locatie op het geplande bedrijventerrein Meppel Noord bij de A32. Dit nieuwe hoogspanningsstation sluit met een (ondergrondse) kabelverbinding aan op het cluster van hoog- en middenspanningsstations bij Zwolle Hessenpoort waar TenneT het bestaande hoogspanningstation uitbreidt, een nieuw hoog- (TenneT) en een middenspanning-(Enexis) station worden neergezet en van waaruit een kabelverbinding wordt gelegd naar Harculo. De netbeheerders werken de plannen hier samen met de gemeenten Zwolle en Dalfsen uit.

Informeren van de omgeving

De netbeheerders informeren na de zomer omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden over alle plannen. Waar de ondergrondse kabelverbindingen precies komen te liggen is nog in onderzoek. TenneT start later dit jaar met de communicatie over tracé-alternatieven voor deze ondergrondse verbindingen, zoals met informatiebijeenkomsten. De verwachting is dat de Drents Overijsselse netversterking als geheel in 2028 klaar is. Als gevolg van alle aanpassingen kunnen dan op enkele plekken hoogspanningsmasten weg, zoals tussen Hoogeveen en Dedemsvaart.

TenneT

De vraag naar capaciteit van het landelijke hoogspanningsnet is groot door de snelle ontwikkeling van de energietransitie en de verdere economische groei. De vraag groeit door de komst van windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. TenneT investeert de komende tien jaar dertien miljard euro in uitbreiding en versterking van het Nederlandse hoogspanningsnet, onder meer door 160 grote projecten in alle provincies en de realisatie van meer dan 40 nieuwe hoogspanningsstations. Een uitdaging die vraagt om brede samenwerking om de overgang naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem tijdig te laten verlopen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren