Nieuws uit ZwolleRegioVoorpagina

Nieuw kabinet trekt geld uit voor knelpunten; A28 ook op de lijst

Zwolle – Het nieuwe kabinet gaat geld uittrekken voor de grootste knelpunten op de Nederlandse wegen. Naast projecten in de Randstad wordt er ook geld vrijgemaakt voor de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden. De A28 zal ook worden aangepakt. Dit staat in het nieuwe regeerakkoord dat dinsdag  is gepresenteerd.

Randstad en verkeersaders naar zuiden, oosten en noorden

Het nieuwe kabinet wil met de extra financiële middelen met name inzetten op  de grootste resterende knelpunten uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en
verantwoording van infrastructuurgeld.

N50?

Ook valt er in het regeerakkoord te lezen dat men wil inzetten op veiligere N-wegen. ‘Het nieuwe kabinet wil samen met de provincies investeren in een veilige weginrichting, met name bij N-wegen.’, Of de  N50 Zwolle-Kampen ook tot deze wegen behoord staat niet specifiek vermeld. Deze weg is regelmatig in het nieuws in verband met de verkeersveiligheid.

2 miljard – 100 miljoen naar fietsinfrastructuur

Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de
eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Dit geld wordt verdeeld over weg, water en openbaar vervoer volgens de bestaande verdeelsleutels. 100 miljoen euro wordt echter specifiek vrijgemaakt voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen. Het gaat hier dan wel om co-financieringsprojecten met bijvoorbeeld provincies of lokale overheden.

Welke projecten het eerst aan bod komen hangt af van de prioriteit en de co-financieringsmogelijkheden.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button