Nieuws uit Zwolle

Nader onderzoek naar vervuilde grond Voorsterpoort

De vervuiling kwam aan het licht tijdens werkzaamheden voor de aanleg van de parkeerplaats rond de nieuwe WRZV-sporthallen. Uit verschillende metingen bleek dat de vervuiling met PFAS over een oppervlakte van vijf hectare aanwezig is.

Onderzoek naar herkomst en kosten

De exacte omvang en de ernst van de vervuiling word nog onderzocht. Dat gebeurt ter plekke op locatie en in depot, waar een gedeelte van de vervuilde grond al ligt opgeslagen. Naar aanleiding van de resultaten wordt straks gekeken wat er met de vervuilde grond moet gebeuren en welk kostenplaatje daaraan hangt. Er zijn meerdere opties: hergebruik, schoonmaak of afvoeren van de vuile grond. Ook moet het onderzoek aantonen wie verantwoordelijk is voor de vervuiling. De gemeente verwacht dat de resultaten dit najaar bekend worden gemaakt.

Een klein gedeelte van de vervuilde grond is inmiddels hergebruikt voor de inrichting van het parkeerterrein rondom de nieuwe WRZV-hallen. De gemeente verzekert dat daarbij geen enkel risico voor de volksgezondheid aan de orde is.

Via
RTV Oost

Gerelateerde artikelen

Back to top button