Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Motorcross op Hessenpoort Zwolle niet meer toegestaan

Motorcrossen op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is in de loop van dit jaar verleden tijd. Het terrein waarop tot nu toe illegaal gecrost wordt, zorgt voor toenemende overlast. Daarnaast maakt de gemeente zich zorgen over de veiligheid van de crossers en de omstanders.

Zwolle wil geen illegale motorcrosslocatie in de gemeente. De ervaring op Hessenpoort heeft geleerd dat zo’n plek voor onwenselijke situaties zorgt. Zo is melding gemaakt van (geluids)overlast door de motoren. Bovendien heeft het crossterrein een aanzuigende werking, er komen uit een wijde regio steeds meer crossers en toeschouwers op af. Onveilige situaties zijn voor Zwolle ook een argument om het crossen een halt toe te roepen. De gemeente heeft geconstateerd dat onder meer kinderen op motorvoertuigen met vier wielen – zogenoemde quads – op Hessenpoort rijden.

Afzettingen

De gemeente gaat op termijn controleren om illegaal crossen in de gemeente tegen te gaan. Dat gebeurt door de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s). Ook elders in de gemeente is illegaal crossen niet toegestaan. Verder worden rond nog uit te geven kavels op Hessenpoort afzettingen geplaatst, om te voorkomen dat daar illegaal gecrosst wordt.

Zanddepot

De kavel waar de crossers actief zijn wordt dit voorjaar door de gemeente ingericht als zanddepot. Het depot is nodig voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein: bij het bouwrijp maken van het gebied komt veel zand vrij, onder meer voor de aanleg van watergangen. De kavel achter het terrein van de ROVA is daar geschikt voor.

Gerelateerde artikelen

Back to top button