Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Motie tegen sluiting Ambelt in Tweede Kamer verworpen

Vandaag is de poging om sluiting van de Ambelt te voorkomen mislukt. De kamerleden van Tjitske Siderius van SP en Arie Slob van de CU hadden een motie ingediend in de tweede kamer.

VVD, D66, PvdA en CDA stemden tegen de motie waardoor er geen kamermeerderheid was.

De school voor speciaal onderwijs ‘de Ambelt’ moet vanwege de invoering van het passend onderwijs sluiten. Volgens Siderius en Slob zou het reguliere onderwijs onvoldoende in staat zijn de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden aan leerlingen van de Ambelt, met specifieke gedragsproblemen en beperkingen. Ze zijn van mening dat met de sluiting van de school voor speciaal onderwijs cruciale kennis en expertise van onderwijs aan leerlingen met beperkingen of gedragsproblemen in de regio verloren gaat.

Daarom hebben ze de de regering verzocht, te voorkomen dat school gaat sluiten. Opzet was om de specifieke kennis en expertise van onderwijs aan leerlingen met beperkingen en gedragsproblemen in de
regio te behouden.

De Ambelt heeft scholen in Deventer, Apeldoorn, Zwolle, Nunspeet, Kampen, Steenwijk, Meppel en Hardenberg.

De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot ongeveer twintig jaar binnen het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Iedere leerling heeft zijn eigen capaciteiten, eigen problematiek en daarmee zijn eigen speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

De Ambelt scholen moeten in 2017 hun deuren sluiten. Wel zal de Ambelt als organisatie voor speciaal onderwijs blijven bestaan volgens het Raad van Bestuur.

Back to top button