Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Mogelijke locaties windmolens, zonnepanelen, waterkracht en aardwarmte in Zwolle in komende raadsvergadering

Op maandag 4 december behandelt de gemeenteraad de Zwolse Energiegids.
De gids is bedoeld om initiatieven op het gebied van de grootschalige opwekking van duurzame energie op een zorgvuldige wijze af te wegen. Het gaat hierbij om duurzame energie uit zon, wind, geothermie en waterkracht

De raad heeft in juli ingestemd met de ambitie om uiterlijk in 2050 energie neutraal te zijn en om de energietransitie in te zetten als katalysator voor economische en sociale meerwaarde. De Zwolse Energiegids is in samenspraak met de stad tot stand gekomen.

Richtsnoer

Uiteindelijk is de Zwolse Energiegids vooral een houvast om initiatiefnemers mee aan de hand te nemen en onze inwoners en ondernemers te laten zien waar de gemeente op wil sturen. De Zwolse energiegids is bewust geen dichtgetimmerd toetsingskader maar een richtsnoer.

 

Lees ook dit artikel: Windmolens en kansrijke locaties in Zwolle

Inspreken

De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners en bedrijven/instellingen van de Zwolse Energiegids vinden. Zij kunnen daarom op maandag 4 december om 19.30 uur hun mening over de Zwolse Energiegids geven door in te spreken. Aanmelden hiervoor kan tot en met maandag 4 december 10.00 uur via de raadsgriffie, t. (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl. In plaats van in te spreken, kunt u ook een e-mail met uw reactie sturen aan de raad via raadsgriffie@zwolle.nl.

Live meekijken

De behandeling op maandag 4 december is vanaf 19.30 uur live te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad of vanaf de publieke tribune in de Raadzaal.

Besluitvorming

Na het raadsdebat op 4 december is het de planning dat de raad op 18 december een besluit neemt over het voorstel in te stemmen met de Zwolse Energiegids.

Zwolse Energiegidds

Gerelateerde artikelen

Back to top button