Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Mogelijk permanente opvang asielzoekers in Zwolle

Binnen de gemeente Zwolle wordt op dit moment onderzocht of er mogelijkheden zijn voor permanente opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om een asielzoekerscentrum met een aanzienlijke oppervlakte. Ambtenaren van de gemeente Zwolle bekijken aankomende maand of er geschikte locaties zijn die voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan een dergelijke permanente opvang.

Al bij de eerste gesprekken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met de gemeente Zwolle  is aangegeven dat zij op zoek zijn naar meerdere permanente opvang locaties, verdeeld over het hele land. Het gaat hierbij niet om voortzetting van de tijdelijke opvang in de IJsselhallen maar om een nieuw permanent asielzoekerscentrum.

Burgemeester Meijer: ‘Op 19 december 2014 zal de locatie in de IJsselhallen weer worden gesloten. Het is de taak van het COA om de asielzoekers die er dan nog verblijven elders te herplaatsen in het land. Dit hoeft niet beslist in Zwolle te zijn. Mochten er binnen Zwolle mogelijkheden zijn voor een permanente opvang dan zullen we dit eerst aan de gemeenteraad voorleggen.  In tegenstelling tot de noodopvang, waar binnen 2,5 dag een locatie moest worden opgezet, zal nu wel de normale procedure met de omwonenden aangegaan worden.’

Het college verwacht half januari de uitslag van het onderzoek te kunnen communiceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button