Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Minister Van Engelshoven bracht werkbezoek aan lerarenopleiding en Teachers College Windesheim

Zwolle – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven bracht maandagmiddag een bezoek aan hogeschool Windesheim.

Het bezoek van de minister stond in het teken van de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs en het Teachers College. Beide opleidingen onderscheiden zich met hun flexibiliteit en de persoonlijke leerroute voor hun studenten. De minister ging met studenten en docenten van beide opleidingen en met het werkveld in gesprek over de manier waarop de opleidingen vorm geven aan vernieuwend, flexibel onderwijs en besprak met hen hoe zij inspelen op de problematiek van het lerarentekort.

Links Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven, rechts Henk Hagoort, College van Bestuur Hogeschool Windesheim – Foto © Bram Davids

Beroepsexperts willen wel voor de klas, maar niet in de schoolbanken

Er is veel animo om hybride docent te worden, zo blijkt uit een steekproef van hogeschool Windesheim. Maar regelgeving maakt het lastig om de huidige baan met het onderwijs te combineren.

Pleidooi voor experimenteerruimte

Als je meer dan vier uur per week voor de klas wilt staan, moet je je onderwijsbevoegdheid halen. Veel beroepsexperts willen graag een dag of dagdeel in het onderwijs werken, maar zitten niet te wachten op een meerjarige lerarenopleiding. Windesheim pleit nu voor experimenteerruimte. ‘Geef mensen de tijd en ruimte om te ontdekken of het onderwijs iets voor ze is, zonder dat ze gelijk een meerjarige opleiding moeten volgen’, zegt Windesheims collegevoorzitter Henk Hagoort. ‘En reken scholen minder snel af op de balans tussen bevoegde en onbevoegde leraren.’ Een deel van het lerarentekort is op te lossen met hybride docenten, stelt Hagoort. ‘In het mbo kunnen zij wél met een pedagogisch didactisch getuigschrift voor de klas, waarom kan dat ook niet in het vmbo?’

Veel animo voor hybride docentschap

Eind 2018 zette Windesheim een enquête uit richting het werkveld om te onderzoeken hoe groot de animo is voor het hybride docentschap en welke wensen er leven onder vakspecialisten uit het bedrijfsleven. ‘We werden overdonderd door de respons. Binnen 24 uur hadden we al meer dan 200 reacties’, zegt hogeschoolhoofddocent Lies Revet-Kuperus. Uiteindelijk stopte de teller op 276. ‘Allen willen het liefst een dag of dagdeel in de week iets doen: van een gastles of invalwerk tot betaald lesgeven of detachering.’ De mensen uit het werkveld staan klaar en er zijn vacatures. Toch lukt het lang niet altijd om de juiste match te maken. Windesheim werkt intussen aan een app om deze mensen uit het werkveld en scholen met elkaar te matchen.

Rechts: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven, links: Henk Hagoort, College van Bestuur Hogeschool Windesheim – Foto © Bram Davids

Versnelde trajecten om bevoegdheid te halen

Het bedrijfsleven en de scholen hebben tijd nodig om samen te bekijken hoe hybride docenten een plek in het onderwijs kunnen innemen. Windesheim wil drempels wegnemen die dit in de weg staan. Revet-Kuperus: ‘de hybride docent is ervaren en kundig in zijn beroep, maar niet per se op didactisch en pedagogisch vlak. Deze kennis is ruim aanwezig op de scholen. De vraag is: hoe houden we de hybride docent enthousiast voor het onderwijs en hoe houden we het onderwijs enthousiast over de hybride docent? Dit vraagt om inzet van de hybride docent daar waar ze goed in zijn en korte gepersonaliseerde trajecten om bevoegd te raken.’ Scholen zien dit ook en benaderen Windesheim steeds vaker om versnelde trajecten aan te bieden voor professionals die hun bevoegdheid willen halen, zegt Revet-Kuperus.

Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs
Technisch beroepsonderwijs: meer (hybride) docenten nodig De lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs leidt studenten op tot techniekdocent in het vmbo en mbo. De flexibiliteit in de opleiding is groot: zo bepalen studenten zelf hoe zij zich de vereiste bekwaamheden eigen maken. Omdat de vraag naar technisch opgeleide mensen groot is, zijn er meer (hybride) docenten nodig. Windesheim werkt nauw samen met het onderwijsveld en het technisch bedrijfsleven bij het opleiden van studenten en het professionaliseren van werknemers uit de techniekbranche. Uit de praktijk blijkt dat veel beroepsexperts geïnteresseerd zijn om naast hun baan een dag of dagdeel in het onderwijs te werken, maar niet zitten te wachten op een meerjarige opleiding. Hierover wil de opleiding graag met de minister in gesprek.
Teachers College Academy
Teachers College: voor de ambitieuze, onderzoekende docent Het Teachers College van Windesheim is een kleinschalige lerarenopleiding die zich richt op ambitieuze, onderzoekende studenten. Je kunt leraar basisonderwijs worden, leraar in het voortgezet onderwijs, of beide. In de eerste fase van de opleiding werken studenten aan hun eigen persoonlijkheid en ontdekken ze wat voor type leraar ze willen worden. Daarna specialiseren ze zich. Het Teachers College sluit goed aan bij het recente advies van de Onderwijsraad: “Ruim baan voor leraren”. Iedere leraar moet volgens de Onderwijsraad dezelfde basisopleiding krijgen. De keuze voor een leeftijdsgroep of een vak komt daarna.

Gerelateerde artikelen

Back to top button