Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpaginaWielrennenZorg & Welzijn

Minister investeert half miljoen in Zorgtrainingscentrum regio Zwolle

Honorering subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds duw in de rug voor regionaal zorgprogramma
Zorgtrainingscentrum ontvangt half miljoen subsidie.

Regio – Onderwijsminister Jet Bussemaker maakte vandaag bekend dat zij de komende vier jaar € 500.000,- investeert in het Zorgtrainingscentrum regio Zwolle, een publiek-private samenwerking van grote zorg- en onderwijspartijen en het bedrijfsleven om studenten en werkenden voor te bereiden op de zorg van de toekomst. De twintig partners die het project tot nu toe telt reageren blij op het nieuws. ‘Het is een duw in de rug van de overheid om onze ambitieuze plannen voor het Zorgtrainingscentrum te realiseren’, aldus initiatiefnemer Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter van Landstede Groep. Bestuurder Helene Wüst van mede-initiator Woonzorgconcern IJsselheem: ‘Met deze samenwerking starten we een wezenlijke vernieuwing van vakmanschap in de zorg. Dat is nodig om de regie bij de klant te leggen. De toekenning van de minister onderstreept de betekenis hiervan.’

In totaal is voor deze periode € 1,5 miljoen nodig. Dit bedrag wordt bij elkaar gebracht door de rijksoverheid (via het Regionaal investeringsfonds mbo), de provincie Overijssel, de 19 gemeenten in de regio Zwolle en de deelnemende bedrijven en zorgorganisaties. Na vier jaar moet het centrum op eigen benen staan.

Studenten, professionals en mantelzorgers

Tot nu toe hebben zo’n twintig organisaties inclusief overheden het project omarmd. Het gaat om grote zorg- en onderwijspartijen uit de regio en het bedrijfsleven. De partners werken samen om studenten en werkenden bekwaam te maken voor de zorg van de toekomst. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in (her)scholing van studenten en werkenden, en bereidt ze voor op de veranderende zorgvraag waarbij aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven centraal staan. Het accent verschuift van “zorgen voor“ naar “zorgen dat”. De nieuwe zorgmedewerker speelt in op de zelfregie van de cliënt en diens netwerk, in een veranderende wereld met nieuwe technologieën en ICT-toepassingen. Extra aandacht vraagt de samenwerking tussen zorgprofessionals in de keten. Het Zorgtrainingscentrum voorziet de komende vier jaar in opleidingen voor ruim 3600 studenten en 1700 professionals en mantelzorgers. Zij worden opgeleid volgens de principes van ‘vernieuwend zorgen’, waarin de cliënt zelf de regie neemt en de zorgmedewerker faciliterend is.

Kwartiermakers

Een groep kwartiermakers vanuit de projectpartners bereidt de start van het centrum voor en werkt de drie pijlers van het programma uit; het zorg-ethisch lab, het wijkzorglab en zorgtechnisch lab. In het zorg-ethisch lab leren de deelnemers zich via intensieve workshops inleven in de leefwereld van cliënten. Het wijkzorglab is een zorglocatie waar leerlingen leren in de praktijk onder begeleiding van docenten. In het zorgtechnisch lab leren de deelnemers nieuwe technologieën onderzoeken en toepassen. Op 8 juni gaan de kwartiermakers en stuurgroepleden op bezoek bij het Centre of expertise Healthy Ageing in Groningen en op 30 juni vindt er in Zwolle een bijeenkomst plaats waar de betrokkenen van de partners elkaar treffen.

Samenwerkingspartners

In het Zorgtrainingscentrum werken onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven samen: Landstede, Deltion College, Windesheim, Menso Alting, Alfa College, ROC Friese Poort, Gereformeerde Hogeschool Viaa, Health Innovation Park, Isala, Woonzorgconcern IJsselheem, De Vogellanden centrum voor revalidatie, Medrie Huisartsenzorg, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Icare, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Salland Electronics, Creatief webbureau Impres, Breman Installatiegroep en Ouderenorganisatie PCOB. Vanuit de overheid nemen de provincie Overijssel (financier) en 19 gemeenten in de regio Zwolle deel aan het centrum. Aan de stuurgroep in oprichting nemen Landstede, IJsselheem, Isala, Breman Installatietechniek en het Health Innovation Park deel.

Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven stimuleren

Minister Bussemaker riep het Regionaal investeringsfonds mbo in het leven om het beroepsonderwijs aan te moedigen samen met de regio te investeren in innovatiever onderwijs dat studenten voorbereidt op de toekomstige praktijk. Tegelijk wordt daardoor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt beter. In totaal hadden 53 mbo-scholen samen met bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten, provincies en hogescholen een subsidieaanvraag ingediend. In totaal is voor 29 plannen van 300 bedrijven en 48 scholen €72 mln beschikbaar.

Gerelateerde artikelen

Back to top button