Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Meningsverschil Zwolle en Kampen over Scholtensteeg

Zwolle – De gemeente Kampen heeft een brandbrief gestuurd aan Zwolle over de bouwplannen voor de Scholtensteeg. Het college van de buurgemeente van Zwolle heeft groter moeite met de komst van ruim 100 semipermanente woningen langs de Scholtensteeg. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor statushouders, mensen die vanuit een begeleid wonen project komen en spoedzoekers. In het dorp ’s Heerenbroek wat valt binnen de gemeente Kampen is veel onrust onstaan over het project. Kampen vindt nu dat Zwolle hier totaal aan voorbij gaat en de bouwplannen doordrukt.

Het toevoegen van de ruim 100 woningen zal volgens Kampen veel impact hebben op het dorp dat maar zo’n 625 inwoners telt. Bovendien willen inwoners van het dorp niet uitkijken op 106 semipermanente huizen. Kampen verwijst ook naar het collegeprogramma van de gemeente Zwolle, waarin word gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak voor de keuzes, zowel in de gemeenteraad als in de samenleving.

Het is niet de eerste keer dat Kampen over de plannen valt. Zowel per brief en met meerdere bestuurlijke overleggen, met de Zwolse wethouders Schuttenbeld en Anker, heeft het college van Kampen haar standpunt gedeeld. Bort Koelewijn van de gemeente Kampen stelt in zijn brief: “Wij hebben eerder voorgesteld de ontwikkeling van het wonen-werken elders op te lossen of ten minste om te wisselen met de locatie voor de bouw van de ruim 100 woningen. Daarmee kan nog enigszins tegemoet worden gekomen aan de bezwaren die er leven bij de inwoners van het dorp ’s Heerenbroek Het liefst zouden wij echter zien dat er op de gehele strook alleen woon-werkkavels kwamen, zoals het oorspronkelijk ook de bedoeling was. Helaas heeft dit niet geleid tot aanpassing van het plan,” aldus het bestuur van de gemeente Kampen.

“Wij vinden het belangrijk om als goede buren met elkaar om te gaan. Ook in de nabije toekomst zijn er voldoende thema’s waarbij we elkaar nodig zullen hebben,” wordt er geschreven in een recente brief van de wethouders en burgemeester van Kampen aan de gemeente Zwolle naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Scholtensteeg. Het ontwerpplan betreft een herverkaveling van de woon-werkkavels langs het noordelijke deel van de Scholtensteeg.

Met de brief doet de gemeente Kampen een dringende, laatste oproep om de plannen voor de Scholtensteeg bij te stellen. De gemeente Zwolle laat weten dat de brief voor kennisneming is aangenomen.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button