KabelkrantNieuws uit Zwollereligie

Meerjarig onderzoek van start naar ontrechting en rechtsherstel van Joodse Zwollenaren

De rol van de gemeente Zwolle

Zwolle – Het onderzoek van journalistiek platform Pointer naar geroofd Joods (on)roerend goed maakte vorig jaar in ons land veel los, ook in Zwolle. Ruim 75 jaar na dato is de behoefte aan waarheidsvinding en rechtsherstel maatschappelijk gevoeld. De gemeenteraad van Zwolle stemde in februari 2021 in met een meerjarig wetenschappelijk historisch onderzoek naar ontrechting en rechtsherstel van Joodse Zwollenaren tijdens en na de Duitse bezetting en het aandeel van de gemeente Zwolle daarin.

Promotieonderzoek

Op 23 september vond de kennismaking plaats tussen promovendus en promotoren van het NIOD en de leden van de Maatschappelijke Klankbordgroep Zwolle. De wetenschappelijke begeleiding van het promotieonderzoek door Meta Huijsmans ligt in handen van prof. dr. Kees Ribbens en dr. Hinke Piersma en is op 1 juli van start gegaan. Kees Ribbens schreef het in 1995 verschenen boek ‘Bewogen Jaren. Zwolle in de Tweede Wereldoorlog’ en Hinke Piersma is betrokken bij een groot aantal onderzoeken die te maken hebben met de rol van gemeenten inzake ontrechting en rechtsherstel. Ribbens en Piersma zijn aanspreekpunt voor zowel het rapport als het proefschrift.

Maatschappelijke Klankbordgroep Zwolle (MKZ)

Voor het rapport is de Maatschappelijke Klankbordgroep Zwolle ingesteld onder leiding van burgemeester Peter Snijders. De klankbordgroep komt tijdens het onderzoek in principe minimaal drie keer bijeen. In ieder geval na aanvang van het onderzoek, bij een tussentijdse rapportage over de onderzoeksresultaten en na circa 2,5 jaar voorafgaande aan de openbaarmaking van het onderzoeksrapport. De klankbordgroep heeft een adviesrol en reflecteert vanuit maatschappelijk perspectief op het onderzoeksrapport. De maatschappelijke klankbordgroep bestaat naast Peter Snijders uit Jaap Hagedoorn, Martin Hemmink, Ingrid Petiet, Jacob Raap en Vincent Robijn.

Joodse gemeente Zwolle

Zwolle was voor de Tweede Wereldoorlog, met ongeveer 800 mensen één van de grotere, bloeiende Joodse gemeenten van ons land. In de oorlog zijn meer dan de helft van de Joodse Zwollenaren vermoord. De kille ontvangst van overlevenden bij terugkeer in Nederland is pijnlijk en beschamend en stond helaas niet op zichzelf.

Gerelateerde artikelen

Back to top button