EconomieNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Meer verzorgend personeel en huishoudelijke hulpen in de WW

In januari stijgt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord opnieuw. Vooral in de zorg en welzijn worden er duidelijk meer WW-uitkeringen verstrekt.

Een andere oorzaak is  het aflopen van tijdelijke contracten en seizoeneffecten in de landbouw, horeca en bouw.

Verzorgend en huishoudelijk personeel

In de regio IJsselvechtstreek, waaronder Zwolle valt, steeg het aantal WW-uitkeringen in januari met 5,6% tot 15.071. Dit is meer dan de landelijke stijging van 3,8%. Een sector waar de WW niet alleen afgelopen maand steeg, maar ook heel 2014, is de zorg en welzijn. Hier nam het aantal WW-uitkeringen in januari opnieuw sterk toe, met ruim 270. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers uit het sociaal maatschappelijk werk, verzorgend personeel en interieurverzorgers. Vergeleken met een jaar eerder zijn er in de zorg en welzijn ruim 440 meer WW-uitkeringen.

Er waren ook meer WW-uitkeringen bij de landbouw in januari 2015 (+30%). Dit is een gebruikelijk seizoenpatroon. In de winterperiode neemt ook de WW in de bouw sterk toe. Desondanks ligt het aantal WW-uitkeringen in de bouw nu ruim 250 lager dan vorig jaar.

Zorg en welzijn is krimpsector geworden

De zorg en welzijn is de laatste jaren veranderd van banenmotor naar krimpsector. De ontwikkeling van WW-uitkeringen in deze sector wijkt dan ook af van die in alle sectoren samen. De grafiek toont deze ontwikkeling voor Overijssel en Gelderland Noord vanaf 2012. Sinds 2012 stijgt het aantal WW’ers in de zorg en welzijn sector elke maand.

De afgelopen jaren steeg de WW. In de zorg en welzijn is deze toename in 2013 echter veel groter dan gemiddeld. In 2014 zet deze ontwikkeling door, maar minder sterk. In de eerste maand van 2015 is de toename in zorg en welzijn weer duidelijk groter dan in alle sectoren samen. Aan het eind van elk kalenderjaar lopen veel tijdelijke contracten af. Dit fenomeen doet zich sterker voor bij de sector zorg en welzijn. In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord was de toename in januari groot. In totaal kwamen er in deze maand ruim 880 WW-uitkeringen bij in de zorg en welzijn. Ten opzichte van begin 2012 is het zelfs bijna verdrievoudigd (van bijna 3.300 naar ruim 8.700 uitkeringen).

image006

De hier beschreven ontwikkelingen sluiten aan bij de update van de “UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2015” van 3 februari 2015. Na 2012 krompen de banen in de zorg en welzijn, onder andere door maatregelen om de zorgkosten minder te laten groeien. Zo zijn in de kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg banen verdwenen. Voor 2015 wordt een verdere afname van banen in de zorg en welzijn verwacht.

Ondanks deze ontwikkelingen biedt de sector zorg en welzijn ook kansen. In de UWV-publicatie “Welke beroepen bieden kansen” staan specifieke kansrijke beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau. Bijvoorbeeld functies in de wijkverpleging, praktijkondersteuners huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Gerelateerde artikelen

Back to top button