Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegio

Meer schade aan dijken door muizen en gravende honden

Zwolle – Honden die in dijken graven: het is een toenemende probleem binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De schade door muskusratten neemt juist fors af. Dat blijkt uit de cijfers van de voorjaarsinspectie.

Het aantal locaties met graafschade door honden is toegenomen van 80 naar 131. Hierdoor ontstaat schade aan de grasmat, die dient als beschermlaag van de dijk. Deze schades komen vooral voor in stedelijk gebied. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn.

Tevens is een forse toename te zien van schade door muizen. Deze graverij beperkt zich veelal tot de bovenste laag.

Het aantal locaties waar muskusratten holen en tunnels in de dijken groeven, daalde van 175 naar 42. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. Reden van de sterke afname is dat het waterschap de muskusrattenpopulatie steeds verder terugdringt.

Hoogwater en droogte

Vanwege het hoogwater op de IJssel in maart ligt er op veel plekken drijfvuil langs de dijken. Het drijfvuil verstikt de grasmat en bevordert de groei van kruiden die nadelig zijn voor de sterkte van de grasmat, zoals zuring en brandnetels. Het drijfvuil is inmiddels verwijderd.

De droge en warme zomer van vorig jaar is ook nu nog terug te zien op de dijken, vooral langs de Overijsselse Vecht. Her en der zijn kale plekken zichtbaar die ondanks het opnieuw inzaaien in het najaar nog steeds aanwezig zijn. De dijkinspecteurs van het waterschap bekijken hoe de grasmat zich dit voorjaar hersteld. Waar nodig wordt opnieuw ‘doorgezaaid’.

Het waterschap controleert zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Op die manier kunnen schades op tijd worden hersteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button