BouwNieuws uit ZwolleRegioVoorpagina

Meer regie Rijk bij aanjagen woningbouw

Zwolle / Den Haag – Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn starten met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders gesprekken die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. Ook komt er permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden.

Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de Staat van de Woningmarkt 2017, die vandaag naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd.

Aanhoudende groei aantal huishoudens

De nieuwste jaarrapportage laat zien dat de groeiende economie en de lage rente doorwerken op de woningmarkt. Het aantal verkopen blijft stijgen, met vooral in stedelijke gebieden sterke prijsstijgingen. Ook de aanhoudende groei van het aantal huishoudens zorgt voor een oplopende vraag naar woningen. De komende jaren zou de bouwproductie moeten groeien naar gemiddeld 75.000 woningen per jaar. De gerealiseerde en geraamde bouwproductie laat een stijgende trend zien, maar er is van de betrokken partijen extra inzet nodig om het verschil tussen vraag en aanbod niet te laten oplopen.

Beschikbare plancapaciteit

Minister Ollongren schrijft dat de mogelijkheden voor het aanjagen van de bouwproductie onder andere afhankelijk zijn van de beschikbare plancapaciteit, de beschikbaarheid van bouwmaterialen en het aanbod aan voldoende gekwalificeerd personeel. Zij wijst er verder op dat er vooral vraag is naar woningen in de binnensteden. Binnenstedelijk bouwen is echter complex en kent een relatief lange opleveringstijd. Een beter gebruik van de bestaande voorraad en flexibeler woonvormen kunnen de druk op de woningmarkt verminderen.

Middenhuur: flexibel, koop of sociale huur geen optie

Het kabinet werkt verder aan de nieuwe Omgevingswet die moet zorgen voor snellere procedures. Woningcorporaties kunnen eenvoudiger toestemming krijgen om huurwoningen in het middensegment te bouwen. Dit segment is cruciaal voor huishoudens die flexibel willen zijn of voor wie koop of sociale huur geen optie is.

Middenhuur

Op verzoek van het vorige kabinet is er onder voorzitterschap van Rob van Gijzel in diverse gemeenten een zogeheten Samenwerkingstafel Tooltip gestart over een groter aanbod van deze woningen. Ook is er een landelijke tafel waarin brancheorganisaties en belanghebbenden knelpunten in kaart brengen.

Het eindverslag van de samenwerkingstafels wordt eind januari verwacht. De neemt de aanbevelingen mee bij het maken van regionale afspraken. Zij wil ook na januari doorgaan met de landelijke overlegtafel. De gehele woningmarkt zal dan onderwerp van permanent overleg zijn.

Versnellingsactie Zwolle

In Zwolle lopen al samenwerkingen tussen de gemeente woningscorporatie deltaWonen. Beide partijen spraken af om samen ruim 300 extra sociale huurwoningen te realiseren. Het doel van deze ‘versnellingsactie’ is om de wachttijd voor sociale huurwoningen gelijk te houden, of zelfs te verkorten.

Er zijn ruim 14 locaties in de stad geselecteerd waar deze woningen gebouwd worden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over financiering en de samenwerking. De versnellingsactie wordt ondersteund door de twee andere Zwolse corporaties: Openbaar belang en SWZ. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de planvorming voor de verschillende locaties. De uitwerking hiervan laat zien dat het aantal woningen dat gebouwd gaat worden is opgelopen tot circa 445.

De woningen die in het kader van de versnellingsactie worden gebouwd zijn permanente bouw. Daarnaast wordt er op een klein aantal locaties ook tijdelijke woningen (semi-permanente huurwoningen) geplaatst, deze woningen zijn voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning en geschikt voor huishoudens bestaande uit 1 a 2 personen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button