Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Meer dan 50.000 liter graszaad voor inzaaien nieuw dijk Zwolle

Binnen het project Ruimte voor de Rivier Zwolle is gestart met het inzaaien van de nieuwe dijk langs de IJssel bij Zwolle. In totaal gaat het om 50.000 tot 55.000 liter water, gemengd met graszaad en meststoffen, dat met een soort brandspuit over de dijk wordt gespoten. Op deze manier wordt een afstand tot 40 meter overbrugd en kan van onderaf het hele talud van de dijk worden ingezaaid. Deze grote zaaiklus wordt uitgevoerd vanwege de Dijkverlegging Westenholte, één van de twee deelprojecten van Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee wordt de huidige dijk zo’n 300 meter landinwaarts verlegd om de IJssel meer ruimte te geven om bij hoge waterstanden het water af te voeren richting IJsselmeer.

6 meter hoog

Lange tijd was de opbouw van de nieuwe dijk goed zichtbaar in het veld en werd het tracé steeds duidelijker. De nieuwe dijk is nu 6 meter hoog, maar zal zich nog ‘zetten’ tot een verwachtte eindhoogte van 5,5 meter boven NAP.

Nadat de grasmat voldoende sterk is en de dijk voldoet aan de waterveiligheidseisen, wordt de huidige dijk IJsseldijk afgegraven en vindt er archeologisch onderzoek plaats.

Spitsstroken langs IJssel

De ligging aan de IJssel is voor Zwolle niet geheel zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Binnen het project Ruimte voor de Rivier wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van de stad. Naast het bouwen van de nieuwe dijk bij Westenholte (in de buurtschap Spoolde) worden ten zuidwesten van de stad twee zogenoemde ‘nevengeulen’ aangelegd. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen. De werkzaamheden in Zwolle worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam.

Ruimte voor de Rivier

Niet alleen de IJssel, ook de anderen Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden.

 

Fotografie: Henk Tuinman

 

Inzaaien-dijk-5(1)

Inzaaien-dijk-2

Gerelateerde artikelen

Back to top button