Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Medewerkers Wezo trots op certificaten

Vijftien medewerkers van Wezo hebben vrijdagmiddag  23 januari, een EVC- of EVP certificaat uit handen van wethouder Nelleke Vedelaar ontvangen.Deze certificaten laten zien dat iemand beschikt over bepaalde competenties of ervaring binnen het eigen vakgebied.  De certificaten helpen mee om een baan te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Een groot deel van de groep ‘gecertificeerden’ heeft nooit een echte beroepskwalificatie behaald in de zin van een diploma voortgezet – of beroepsonderwijs. Ook nu is het halen van een MBO diploma voor velen lastig omdat er altijd vakken in het pakket zitten die te theoretisch zijn. Zoals bijvoorbeeld Engels of wiskunde. Daarentegen zijn de medewerkers van de Wezo keien in de praktijk. Om nu te kunnen aantonen dat ze 100 procent vakkundig zijn in de werkzaamheden die ze al jaar en dag doen is de hele groep drie maanden aan de slag geweest om een EVC (Erkenning van Verworven Competenties) of EVP (Ervaringsprofiel) te behalen.

Voor bijna alle leden van de groep was het een grote opgave. Want hun eigen werkproces moesten ze in kaart brengen. Ook werd er een stuk zelfreflectie gevraagd om te bekijken wat er al goed ging en wat je aan je eigen werkproces nog zou kunnen verbeteren. Op basis hiervan kon de vakbekwaamheid in hun eigen werkproces objectief worden beoordeeld.

Iedereen binnen de groep die aan het project meedeed heeft  het EVC  behaald en sommigen ook het EVP certificaat. Veel stroomden uit op het niveau MBO 1 en 2 en sommigen zelfs op MBO niveau 3 en 4. De deelnemers waren trots op hun prestatie maar vonden het allemaal wel een heel moeilijk proces. Naast het behalen van het papiertje heeft het traject ook daadwerkelijk een omkeer teweeg gebracht in het denken bij sommige deelnemers. De focus kwam veel meer te liggen op het geen ze wel goed in waren in plaats van wat ze niet konden. Eén van de medewerkers gaf zelfs aan dat zijn gevoel van  eigenwaarde sterk was verbeterd.

Of er een tweede project komt is nog niet bekend. De projectleidster gaf aan dat er binnen de Wezo meer mensen zijn die ook het potentieel hebben en graag een een EVC- of EVP certificaat willen halen.

Competenties

Het EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het maakt zichtbaar over welke kennis en vaardigheden mensen beschikken door opleiding en werkervaring bij elkaar op te tellen. Hun ervaring wordt daarmee omgezet naar een Ervaringscertificaat. Na de procedure kan het Ervaringscertificaat gebruikt worden bij sollicitatieprocedures. Maar het kan ook worden ingezet bij het volgen van MBO- of HBO deelopleidingen, waardoor een officieel diploma vaak verrassend dichtbij ligt!

Ervaring

Het EVP-certificaat staat voor het Ervaringsprofiel. Hierin is opgenomen welke kwaliteiten iemand heeft. De medewerker en het bedrijf kunnen op basis van het Ervaringsprofiel stappen voor de persoonlijke ontwikkeling in de toekomst maken.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button