Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Mastenbroekerpolder heeft positief effect op weidevogels

Zwolle – Uit het Weidevogelmeetnet van de provincie Overijssel blijkt dat de jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel tussen 2013 en 2015 voor een paar soorten weidevogels is gestopt.

Vernatting, kruiden en rust broedseizoen

Op locaties, als de Mastenbroekerpolder bij Zwolle, waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel wordt gedaan voor weidevogels, blijkt herstel mogelijk. Belangrijke voorwaarden hierbij zijn vernatting (doelbewust de waterstand verhogen), kruidenrijke percelen en een rustperiode in het broedseizoen van 1 april tot circa half juni zodat jonge vogels kunnen uitvliegen. Met beheerovereenkomsten wordt geregeld dat boeren later maaien in ruil voor een vergoeding. Ze maaien dan vaak pas in juni.

Tureluur, graspieper en gele kwikstaart

De tureluur weet zich redelijk te handhaven en ook de graspieper en de gele kwikstaart blijven constant of nemen in aantal toe. Ook bij de kievit, de grutto en de veldleeuwerik is sprake van een lichte verbetering.

Maar niet met alle weidevogels gaat het goed. Eerst was het vooral de grutto die in aantallen afnam. Sinds 2000 gaat het echter ook slechter met de scholekster en de wulp.

Gerelateerde artikelen

Back to top button