EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleVoorpagina

Marketing Oost – toerisme verdient een volwaardige plek in beleid

Zwolle – Wil de toeristische sector in Nederland een toekomst hebben, dan moet Den Haag in actie komen en inzetten op een Nationaal Toerisme-transitieplan. Namens vijftien destinatiemarketingorganisaties werd gister  een voorstel hiertoe overhandigd aan de Tweede Kamer. Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Herre Dijkema, licht namens de organisaties toe: ‘’Te lang is toerisme door de landelijke politiek verwaarloosd. Met ons voorstel willen we dit recht zetten en toerisme een volwaardige plek geven in het economisch beleid van het komende kabinet.’’

Het voorstel

In het voorstel pleiten de toeristische organisaties voor ondersteuning bij het herstel van de sector na corona en voor een vernieuwing van de Nederlandse bezoekerseconomie, in 2019 goed voor ruim 4% van het Bruto Binnenlands Product en 800.000 banen. Denk hierbij aan de verduurzaming van vakantieparken en toeristische trekpleisters, de revitalisering van verblijfsaccommodaties om ondermijning tegen te gaan en CO2-neutrale vervoersmogelijkheden voor bezoekers. De organisaties vragen het Rijk een Toerisme-transformatiefonds van 1 miljard euro in het leven te roepen, naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk dat miljarden inzet om het toerisme te bevorderen en te vernieuwen. Hiervoor kan onder andere een beroep worden gedaan op het Europees Herstelfonds. Nederland kan aanspraak maken op bijna 6 miljard euro.

‘’Afgelopen anderhalf jaar is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de toeristische sector is’’, aldus Dijkema. “De ondernemers willen graag verder, maar de rek is eruit. Hun reserves zijn op en tegelijkertijd blijft het perspectief vanuit de landelijke politiek onduidelijk. Daarbij verandert de wereld. We moeten als sector nog veel meer doen met duurzaamheid en het voorkomen van overtoerisme: dat zijn geen uitdagingen op alleen gemeentelijk of provinciaal niveau, maar juist landelijke spelende vraagstukken die een coördinerende rol vanuit Den Haag vereisen.’’

Bewindspersoon hard nodig

Toerisme moet volgens de vijftien initiatiefnemers van het transitieplan, afkomstig uit steden en regio’s verspreid door heel Nederland, een volwaardige plek krijgen in het economisch beleid van het komende kabinet. Het is hierbij essentieel dat de sector onder de verantwoordelijkheid van een bewindspersoon komt te vallen, iets waarvoor de branche al eerder pleitte in een brief aan toenmalig informateur Herman Tjeenk Willink. Dijkema: ‘’Den Haag lijkt niet te beseffen hoe belangrijk de toeristische sector, met een omvang als die van de landbouwsector, voor Nederland is. Zowel in economisch opzicht, als wat betreft werkgelegenheid en het plezier dat Nederlanders en buitenlandse gasten eraan beleven. Gebeurt er niets dan vallen talloze ondernemers om, verschraalt het toeristisch aanbod en raken we onze positie als prachtig (binnenlands) vakantieland kwijt waardoor we in een negatieve spiraal belanden. We roepen het kabinet en de Tweede Kamer daarom op hun verantwoordelijkheid te nemen en samen met ons het Nationaal Toerisme-transitieplan op te pakken.’’

MarketingOost, destinatiemarketingorganisatie van Overijssel is één van de vijftien initiatiefnemers van het transitieplan. MarketingOost directeur Evelyn Borgsteijn: “Bij toerisme denken we aantrekkelijke fiets- en wandelroutes, onderscheidende verblijfsmogelijkheden en een leuk dagje uit, maar de sector staat voor zo veel meer dan dat: werkgelegenheid, behoud van het lokale voorzieningenniveau, een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is de hoogste tijd dat er erkenning komt voor de verdiencapaciteit van de bezoekerseconomie en de bijdrage die zij levert aan andere sectoren en daarmee aan de BV Nederland. Zeker in deze moeilijke periode van herstel na corona verdient zij de grootst mogelijke aandacht. MarketingOost en collega-destinatiemarketingorganisaties hopen dat het landelijk bestuur het Nationaal Toerisme-transitieplan omarmt en eindelijk de toegevoegde waarde van de sector ziet, en serieus neemt.”

Organisaties

Het plan werd namens de volgende organisaties aangeboden: Rotterdam Partners, Amsterdam & Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven365, The Hague & Partners, Marketing Groningen, Dordrecht Marketing & Partners, Marketing Drenthe, MarketingOost, Leiden & Partners, VisitBrabant, Kennisnetwerk Destinatie Nederland, Merk Fryslân, Maastricht Marketing, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button