Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Marcel Mulder weg bij fractie Swollwacht

Gedwongen vertrek in verband met zijn werk als BOA

Zwolle – Marcel Mulder moet gedwongen stoppen met zijn werk als gemeenteraadslid voor de fractie van Swollwacht. Dit komt voort uit een hernieuwd onderzoek naar zijn werk als BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) in de gemeente Zwolle. Mulder – die als sinds 2014 actief is als burgerraadslid en vanaf 2017 als raadslid – is altijd transparant geweest over zijn werkzaamheden, zo laat Swollwacht in een verklaring weten. Bij zijn aantreden als gemeenteraadslid heeft de commissie Onderzoek Geloofsbrieven, een onderzoek gedaan en vond toen geen bezwaren. Hoewel Mulder werkzaam was in Zwolle, werd toentertijd geconcludeerd dat er geen directe aansturing door de gemeente was en daarmee geen bezwaar tegen zijn aantreden in de Zwolse gemeenteraad.

De opvolger van Marcel Mulder is nog niet bekend. Fractieleidster Silvia Bruggenkamp: “We gaan in gesprek met de mensen die na Marcel op de kieslijst stonden en volgen zo de kieswet. Maar we balen hier ontzettend van. We gaan Marcel heel erg missen.”

Onlangs is gebleken dat de werkzaamheden als BOA zich toch niet laten verenigen met het raadslidmaatschap. Hoewel Mulder dus in dienst is van een bedrijf dat door de gemeente Zwolle wordt ingehuurd en niet rechtstreeks bij de gemeente, wordt nu geconstateerd dat die werkzaamheden toch niet verenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. De nieuwe aanbesteding en inrichting van het gemeentelijk handhavingsgebeuren begin dit jaar, waren voor de gemeente aanleiding om nogmaals zorgvuldig onderzoek te verrichten en er is tevens advies gevraagd aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Hoewel er geen sprake is van rechtspositionele ondergeschiktheid (die ligt bij het bedrijf) is wel sprake van functionele ondergeschiktheid aan het gemeentebestuur. En op grond van artikel 13, lid 1 sub o van de gemeentewet gaat het in het geval van Mulder dus toch om een onverenigbare betrekking.

Dit betekent dat hij, tot zijn grote spijt én tot grote spijt van de fractie, zijn raadslidmaatschap voor Swollwacht zal beëindigen, zo schrijft de partij.

Onlangs was Mulder nog te gast bij Radio Focus in de rubriek ‘300 Seconden’ Hij vertelde daar enthousiast over zijn portefeuille-onderdeel de Spoorzone.

Marcel Mulder beheerde voor de enige lokale politieke partij in de Zwolse gemeenteraad de volgende portefeuille: Beheer Openbare Ruimte, Milieu en Afval, Vastgoed en Grond, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling, Wijkgericht Werken en Participatie, Grootschalig Groen, Recreatie en Milieu, Duurzaamheid en Circulaire Economie en de Spoorzone.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button