KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Maak je straat groen tijdens NLdoet – geld voor een groene buurt

Zwolle – Op maandag 10 januari kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Zwolle financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 11 en 12 maart de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een insectenhotel. Dit jaar heeft Groene Loper Zwolle tijdens NLdoet een extra vergroeningsactie: gratis struiken. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners bessen van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Zwolle nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!

Op spreekuur

Wil je als buurtinitiatief een aanvraag doen bij het Oranje Fonds om tijdens NLdoet de buurt te vergroenen, maar heeft je initiatief geen rechtsvorm of wil je graag hulp bij de aanvraag? Maak dan via www.groeneloperzwolle.nl een afspraak met het kernteam van Groene Loper Zwolle. Zij helpen jou op maandag 10 januari tussen 16.00 en 21.00 uur tijdens een digitale afspraak (Zoom of Teams) met het invullen van de benodigde formulieren.

Gratis struiken

Of je nu wel of niet gebruik wilt maken van het spreekuur, voor alle buurtinitiatieven, sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven heeft Groene Loper Zwolle gratis struiken. Deze struiken zijn een combinatie van planten waar zowel dieren als mensen van kunnen eten. Er zijn vier pakketten samengesteld die hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij en ringmus. Je kunt per initiatief tot 30 struiken krijgen. Meer informatie over de inhoud van de struikenpakketten en de voorwaarden vind je op www.groeneloperzwolle.nl.

Groene Loper Zwolle

In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Zwolle stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Zwolle zijn Natuur en Milieu Overijssel, HeelBreed, Landschap Overijssel, Milieuraad Zwolle, De Stadshovenier en Team Klimaat Actief (Climate Campus), samen met een kernteam van waardevolle vrijwilligers die als inwoners van Zwolle meedenken en -organiseren. Groene Loper Zwolle wordt ondersteund door gemeente Zwolle en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).

Gerelateerde artikelen

Back to top button