Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Live blog WDO Delta: droogte

Zwolle – Het droogteseizoen is weer begonnen. In een liveblog houdt WDO Delta iedereen op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in haar werkgebied. De frequentie hiervan is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed.

Kans op droogte

Door klimaatverandering en weersextremen nemen de watervraag en de kans op droogte toe, terwijl de beschikbaarheid van water in voorjaar en zomer juist afneemt. Hierdoor kunnen vraag en aanbod uit balans raken, waardoor watertekorten ontstaan. Overal en altijd voldoende water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om het beschikbare water beter te verdelen en er zuinig mee om te gaan.

27 juli:

Ondanks regen neemt het neerslagtekort toe, maar er is nog voldoende water voor wateraanvoer. Ondanks de regenval de afgelopen week blijft het droog en stijgt het landelijke neerslagtekort. De situatie bij het  watersysteem in onze omgeving is beheersbaar, maar vanwege de aanhoudende droogte is alertheid vereist.

De afvoer vanuit het hoofdsysteem, de Rijn en de IJssel, laat een dalende trend zien. Het IJsselmeer wisselt rond het iets opgezette peil. Op dit moment kan WDO Delta nog voldoende water aanvoeren vanuit het Twentekanaal, de IJssel en het IJsselmeer om verder het werkgebied in te brengen.

Het neerslagtekort is het grootst in het zuidoostelijk deel van het gebied. De neerslag van de afgelopen week, ongeveer 10 tot 30 millimeter, viel de afgelopen week vooral in het Drentse deel.

De grondwaterstanden zijn in het WDO Delta-gebied, voornamelijk de lagere delen, momenteel normaal maar laten een daling zien. De hoge gronden hebben te maken met een lagere grondwaterstand. Men heeft de waterpeilen overal ingesteld op het maximum, maar nog binnen de bandbreedte, om zoveel mogelijk water vast te houden in het gebied.

Het aantal nieuwe meldingen van beregenaars neemt minder snel toe. Door het warme weer en de droge periode neemt de kans op blauwalg in de zomermaanden weer toe. Plaatselijk staat de waterkwaliteit onder druk, net zoals vorige week.

De weersverwachting schetst een beeld van afwisselend weer met normale temperaturen. De situatie is momenteel beheersbaar en de beschikbaarheid van water is nog voldoende. WDO Delta blijft alert en letten op extremen, zoals een plotselinge omslag in het weer.

Gerelateerde artikelen

Back to top button