Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Leeg en verlaten Hanzeland krijgt boost van Duits architectencollectief

Oproep aan iedereen om mee te doen, denken en praten!

Een internationaal werkend architectencollectief uit Duitsland en Nederland gaat vanaf 8 juni met het initiatief ‘Reboot Hanzeland’ aan de slag om Hanzeland tot een voor bewoners en bezoekers van Zwolle attractiever gebied te laten ontwikkelen.

Met inzet van verschillende disciplines en met medewerking van huidige en toekomstige gebruikers en bewoners wordt geprobeerd de komende tijd het gebied ‘bottum up’, van onderaf naar boven, te verbeteren, aan te vullen en te verrijken.

Leeg en verlaten

De buurt Hanzeland is in het jonge verleden op een traditionele manier ontwikkeld en gerealiseerd als (voornamelijk) kantorengebied. Vandaag de dag kampt het gebied met leegstand en oogt en voelt het tijdens, maar vooral buiten kantoortijden, leeg en verlaten. Dit is opmerkelijk, gezien het gebied pal naast het station en het historische stadcentrum van Zwolle ligt. Helaas ontstaat er amper levendigheid in de openbare ruimte en zijn er weinig aanleidingen om het gebied te bezoeken.
Ondanks de strategisch interessante ligging van het gebied Hanzeland, lukt het tot nu toe niet om de kansen van dit gebied voldoende te benutten.

In opdracht van de gemeente Zwolle en met subsidie van de provincie Overijssel wil een team van internationaal samenwerkende architecten met het initiatief Reboot Hanzeland hier verandering in aanbrengen. De projectgroep Reboot Hanzeland bestaat uit raumspielkunst, RAUMeins en SPONGE Architects.

Doel

Het doel van Reboot Hanzeland is om Zwolle op lange termijn te verrijken met een gegroeide en vitale buurt Hanzeland. De nagenoeg monofunctionele kantorenlocatie moet stapsgewijs en duurzaam een gelaagde en aantrekkelijke buurt worden om te werken, wonen, leven en verblijven. Een gebied met een sterke(re) identiteit en een uitnodigend imago. De opwaardering van de openbare ruimte en de programmering van het gebied moeten hiervoor een sleutelrol krijgen.

Samenwerking

‘Reboot Hanzeland’ integreert niet alleen ruimtelijke en architectonische aspecten in het planningsproces, maar in het bijzonder immateriële processen van de wijkontwikkeling, zoals culturele waarden, beleving en behoeftes van bewoners, gebruikers en ondernemers uit het gebied. Het projectteam beoogt aanpassingen aan de ‘work-life balans’ van het gebied. Vooral de vormgeving, het gebruik en de programmering van de openbare ruimte wordt in samenwerking met de bewoners, gebruikers en ondernemers onder de loep genomen.

Aanpak

De aanpak van Reboot Hanzeland vindt in drie stappen plaats:
1. Analyse van de bestaande situatie
2. Ordenen van de verzamelde informatie
3. Ontwikkelen gereedschappen ter verbetering van Hanzeland

Voor de eerste stap nodigt de projectgroep bewoners, vastgoedeigenaren, ondernemers, studenten, toeristen en medewerkers van de gemeente Zwolle uit om wensen, kritiek, behoeften en voorstellen te delen. Dat kan door het projectbureau te bezoeken tussen 8 en 13 juni in het Gebouw Meander aan het Lübeckplein.

Uitnodiging: Doe mee! Denk mee! Praat mee!

Iedereen is uitdrukkelijk uitgenodigd om te participeren. Het programma voor openbare workshops van Reboot Hanzeland:

Maandag 8 juni 16:00 tot 19:00 uur: ronde tafel 1
Vrije in- en uitloop voor vastgoedeigenaren en -beheerders, ondernemers, stakeholders, huurders uit het gebied en voor medewerkers van de gemeente Zwolle.

Dinsdag 9 juni 16:00 tot 19:00 uur: ronde tafel 2
Vrije in- en uitloop voor bewoners uit het gebied en uit Zwolle en studenten die het gebied regelmatig bezoeken en doorkruisen.

Zaterdag 13 juni in de namiddag: urban working – actie in de openbare ruimte

Adres projectruimte op locatie van 8 t/m 13 juni:
Lübeckplein, Gebouw Meander,
Begane grond midden, Zwolle
Telefoon 06-41314098
hanzeland@raumspielkunst.com

Gerelateerde artikelen

Back to top button