Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Landschap Overijssel breidt uit met 26 hectare natuur

Zwolle – In 2020 heeft Landschap Overijssel ruim 37 hectare grond aangekocht om te gaan beheren als natuur. Ze verkocht 11 hectare. Hiermee versterkt de organisatie de bestaande natuur in Overijssel en draagt ze bij aan een aaneengesloten netwerk van natuur. Landschap Overijssel kocht onder andere stukken grond langs de Reest en de Regge. De aanschaf van nieuwe grond om in te richten als natuur valt voor eigen rekening van natuurorganisaties. Voor de inrichting en het beheer is subsidie beschikbaar. Landschap Overijssel verzamelde de afgelopen jaren geld in bij onder andere fondsen én haar donateurs om deze gronden te kunnen aanschaffen. Nu kan ze starten met de inrichting. En dat is mooi voor de biodiversiteit, want voor veel soorten geldt dat ze robuuste en aaneengesloten natuur nodig hebben. Kijk voor meer informatie op landschapoverijssel.nl/grondengebouwen

“De gronden die nieuw in ons eigendom zijn, vormen we allemaal om naar natuur. Met als einddoel een groot aaneengesloten netwerk van natuur. Ook de komende jaren gaan we hiermee verder. We breiden hiermee het oppervlakte natuur in Overijssel uit én versterken de bestaande natuur.” Hans Gerritzen, rentmeester Landschap Overijssel.

Waarom robuuste natuur

Over het algemeen geldt: Hoe groter een natuurterrein, hoe groter de biodiversiteit. Heb je veel aaneengesloten natuur, dan kun je het hele systeem herstellen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van het waterpeil. Buiten natuurterreinen wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden om de percelen geschikt te maken voor de landbouw. Het oorspronkelijke waterpeil, en hiermee het waterpeil dat de natuur nodig heeft, ligt veel hoger. Maar met aaneengesloten natuur, verminder je ook de negatieve invloeden van de naastgelegen niet-natuur gronden. Denk bijvoorbeeld aan mest en chemicaliën. Tot slot kunnen in een groot en aaneengesloten natuurgebied diersoorten leven die het in een klein natuurgebied niet zouden redden. Hoe groter, hoe meer mogelijkheid om hun levenscyclus te volbrengen. Denk hierbij aan jaarrond voldoende voedsel, nestgelegenheid en de kans om een partner te vinden. Een voorbeeld hiervan is de adder. Adders komen bijna alleen nog maar voor in grote heide- en veengebieden. In de kleine gebieden zijn ze al uitgestorven. Ze vinden hier geen partner en zijn kwetsbaar voor natuurrampen zoals brand.

Grondaankoop

Landschap Overijssel kiest er soms voor om grond te kopen. Het gaat hier om gronden die vanwege hun gunstige ligging een grote meerwaarde zijn voor de huidige natuur. Bijvoorbeeld omdat het een missende schakel in een natuurnetwerk is, of een pareltje met heel bijzondere waarden of potenties. Met de aanschaf en verkoop van grond draagt de organisatie bij aan een grote en robuuste eenheid van natuur in Overijssel. Alle grond die ze koopt, wordt ingericht als natuur. Op dit moment heeft Landschap Overijssel bijna 5.700 hectare natuur in eigendom. Deze natuur beschermen, beheren en ontwikkelen ze voor de toekomst. Eigendommen die niet bijdragen aan dit robuuste en aaneengesloten netwerk van natuur (denk hierbij bijvoorbeeld aan landbouwgronden zonder natuurdoelstelling) verkoopt de organisatie. Met de opbrengsten hiervan kan weer nieuwe natuurgrond worden aangeschaft. In 2020 is daarom 11 hectare grond verkocht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button