Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Landelijke subsidie voor cultuureducatie in Zwolle

Zwolle – De Zwolse subsidieaanvraag voor de meerjarige landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is gehonoreerd. Dat betekent dat er ruim € 68.000 per jaar extra beschikbaar is voor het stimuleren van kwaliteit in Zwolse cultuureducatie in de komende vier jaar.
Dit is een bijdrage van het Rijk en een aanvulling op het geld dat de gemeente beschikbaar stelt. Stadkamer is uitvoerder van het lokale programma voor cultuureducatie.

De gemeente Zwolle heeft in 2015 het cultuureducatiebeleid ingrijpend herzien en het Fonds Cultuureducatie Zwolle geïntroduceerd. Alle basisscholen in Zwolle nemen deel aan dit Zwolse Model waarbij het doel is dat scholen een visie ontwikkelen en een structurele samenwerking aangaan met cultuuraanbieders. De landelijke subsidie CMK is een extra bedrag bovenop het budget dat de gemeente Zwolle beschikbaar heeft gesteld voor het Fonds Cultuureducatie. De € 68.000 euro die nu is toegekend wordt ingezet om leerlijnen verder te ontwikkelen en deskundigheid te bevorderen bij leerkrachten en aanbieders.. Ook is er een bedrag voor het verstevigen van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving.

“Met deze toekenning kunnen we de ontwikkelingen die met het Zwolse cultuureducatiebeleid dat in 2015 in gang is gezet versterken en versnellen: Een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen . Dat is belangrijk om hen gelijke kansen te bieden op een brede en evenwichtige ontwikkeling. Daar staan wij als Stadkamer uiteraard voor!”, aldus een tevreden Astrid Vrolijk-de Mooij, directeur-bestuurder van Stadkamer.
De nieuwe toekenning voor 2017-2020 is een vervolg op de vorige CMK periode 2013-2016. De aanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de gemeente, het onderwijs en het culturele veld.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button